Staffan Persson

Staffan Persson

Professor

Jeg er professor i Plantecellebiologi/Cellulose Synthesis, koordinator for Center for Advanced Bioimaging (CAB) og leder af Copenhagen Plant Science Center (CPSC).

Jeg er desuden DNRF Chair, Villum Investigator og NNF Leureate.

Uden for KU er jeg professor ved University of Melbourne (UoM) og gæsteprofessor ved Shanghai Jiao Tong University (SJTU).

 

Aktuel forskning

Min forskergruppe sigter mod at forstå, hvordan planter producerer deres cellevægge; en ekstracellulær matrix der hovedsageligt er sammensat af sukkerbaserede polymerer, kaldet polysakkarider. Vi er særligt interesseret i at dechifrere, hvordan plantecellevægspolymeren, cellulose, produceres, og hvordan syntesen af cellulose reguleres. Plantecellevæggen kan ses som et cellulært korset, der tvinger celler ud i forskellige former og giver planterne styrke til at vokse sig høje og tynde. Cellulose er den bærende struktur i plantecellevæggen og bidrager derfor væsentligt til plantecellers morfologi.
Cellulose spiller en vigtig rolle i mange industrier, hvor den bliver forarbejdet til tekstiler, papir og brændstof og har ud over det, adskillige anvendelser i medicinalindustrien. Cellulose består af glucankæder, der ved hydrogenbindinger finder sammen i såkaldte mikrofibriller. Mikrofibrillerne bliver produceret af store multimeriske cellulosesyntase(CESA)komplekser på overfladen af ​​cellerne. Da cellulosemikrofibrillerne under syntesen bliver inkorporeret i plantecellevæggen, bevæger CESA-komplekserne sig nødvendigvis hen over membranen, og selve syntesen skubber dermed CESA-komplekserne fremad. CESA-kompleksernes bevægelsesretning over celle-membranen styres typisk af cytoskelettet. Vi ønsker at forstå hvordan CESA-komplekserne reguleres, hvilke komponenter der er involveret i fremstillingen af cellulose, hvordan cytoskelettet påvirker cellulosesyntesen og hvilke midler plantecellevæggen bruger til at kommunikere med det indre af cellen.

ID: 243895348