Employees – University of Copenhagen

Niels Agerbirk

Niels Agerbirk

Associate Professor

  • Section for Plant Biochemistry

    Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, Højhus 71, Building: T142

    Phone: +45 35 33 37 23

(In English: See below)

Jeg underviser i biokemi og naturstofkemi samt i almen førsteårskemi. Min forskning omhandler naturstofkemisk analyse, strukturopklaring af naturstoffer og funktionel karakterisering af enzymer, med fokus på planters naturstoffer og relaterede enzymer. Disse stoffer er sandsynligvis udviklet som forsvar mod insekter og sygdomme, men har også betydning for f.eks. ernæring. Forskningen er grundforskning, dvs. formålet er ikke at udvikle en bestemt anvendelse, men at opdage og undersøge helt nye molekyler og biokemiske reaktioner.

Kemisk Økologi

Omtrent halvdelen af forskningen er "ren" plantebiokemi hvor planten undersøges som et isoleret system. Med det har vist sig at planternes biokemi i høj grad kommer til udtryk i samspil med sygdomme og planteædende insekter, så en anden del af forskningen drejer sig om dette samspil. Denne type forskning kaldes sommetider "kemisk økologi" eller "økologisk biokemi", fordi vi undersøger den del af biokemien der har at gøre med planternes økologi at gøre. 

Er du interesseret i specialevejledning, så læs nederst i den engelske tekst. Her finder du også et link til en uddybende beskrivelse.

English version:

I teach biochemistry, natural product chemistry and general first year chemistry. My research is on natural product analysis, structure elucidation and functional characterization of enzymes, focusing on plant secondary metabolites and related enzymes. These compounds probably evolved as defences against insects and disease, but also affect nutrition. The research is of basic, meaning that the purpose is not discovery of particular uses, but rather discovering and clarifying entirely new molecules and reactions.

Chemical Ecology

Around half of the research is "pure" plant biochemistry, looking at the intact plant as an isolated system. But it turns out that plant biochemistry is only fully unfolded in interaction with diseases and pests, so another half of the research has focus on this interplay. This area of biochemistry is known as "chemical ecology" or "ecological biochemistry" because we investigate the part of biochemistry that has to do with the ecology of the plants.

Current research interests:

Plant secondary metabolism. Biochemical investigations of the glucosinolate-myrosinase system and non-glucosinolate defences in crucifers. The current focus is on glucosinolate diversity and evolution and glucosinolates as intermediates in biosynthesis of non-glucosinolate defences.

An extended description can be found here.

Insect-plant biochemical interactions. Chemical basis of resistance and susceptibility to insects and disease. The current focus is on discovery of new defence molecules.

In all cases, investigations range from elucidation of molecular structures and biochemical pathways to ecological and evolutionary investigations.

(uk version)

ID: 4236364