Institut for Plante- og Miljøvidenskab – Københavns Universitet

Velkommen til Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Verden står overfor massive udfordringer. Efterspørgslen efter fødevarer, foder og biomasse til energi, fibre og kemikalier vil i de kommende år stige dramatisk på grund af øget befolkningstilvækst, klimaændringer og knappe ressourcer.

Instituttets forskning og undervisning fokuserer på planter, mikroorganismer, dyr, bioteknologi og miljø som grundlag for en bæredygtig produktion af fremtidens fødevarer og andre biologiske produkter. Instituttet har etableret avancerede teknologiplatforme til bioimaging, metabolomics, analytisk kemi og phenomics.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab satser på banebrydende forskning, der både skaber viden om de basale biologiske, kemiske og fysiske processer og bringer viden i spil i konventionelle og nye innovative biologiske produktionssystemer.

Instituttets forskning bringer løsninger på globale udfordringer, og vi bidrager med viden til det biobaserede samfund.