20. oktober 2021

PLEN-forsker modtager 9,2 millioner fra Novo Nordisk Fonden

BEVILLING

Når forskere i dag vil beregne, hvordan miljøet, klimaforandringer eller pesticider påvirker planter, kræver det en kompliceret datahåndtering. Signe Marie Jensen vil udvikle nye statistiske værktøjer, der skal gøre det nemmere at forudse planternes fremtid. Novo Nordisk Fonden har støttet projektet med et millionbeløb i de næste fem år.

Signe Marie Jensen
Signe Marie Jensen er en af syv forskere, der har fået uddelt bevilling fra Novo Nordisk Fondens Data Science Investigator Programme.

Adjunkt Signe Marie Jensen fra Sektion for Afgrødevidenskab har modtaget en Data Science Emerging Investigator-bevilling fra Novo Nordisk Fonden (NNF) på 9,2 millioner kroner over fem år.

Støtten skal bruges til at udvikle nye statistiske værktøjer, der skal hjælpe forskere med at beregne, hvordan planter påvirkes af forskellige typer af stress i miljøet.

”Mit projekt handler om at udvikle de statistiske værktøjer der skal bruges til toxicophenomics, et forholdsvis nyt forskningsfelt, hvor der laves high-throughput phenotyping af planter under toksikologisk eksponering,” siger Signe Marie Jensen.

”Det kunne for eksempel være at undersøge, hvad der sker med forskellige plantearter, der står i grøftekanten eller skovbreden, når de udsættes for et pesticid.”

Vil klare statistiske udfordringer 
Forsøgene kommer til at foregå i PLENs fuldautomatiske, høj-kapacitets phenotyping facilitet PhenoLab. Der gør det muligt at se på ændringer over tid og på flere forskellige målinger samtidig, men den type data sætter store krav til de statistiske metoder.

”Når der snakkes toxicophenomics, vil man skulle håndtere store datamængder på flerdimensionelle ikke-lineære dosis-respons funktioner, der tilmed er observeret over tid. Der er således både en udfordring i rent statistisk at kunne håndtere disse typer af data, samt at gøre metoderne tilgængelige for dem, der i sidste ende skal bruge dem.”

Bevilling giver ro til fordybelse
For Signe Marie Jensen betyder bevillingen fra NNF, at hun nu kan fokusere på at forske og undervise.

”En bevilling på fem år giver ro til fordybelse. Med den får jeg mulighed for at ansætte to ph.d. studerende og starte min egen forskergruppe. Desuden giver det mulighed for at gøre noget mere ved undervisningen. Det vil i mit tilfælde helt konkret betyde udviklingen og oprettelsen af et nyt kursus: ’Data Processing in Environmental Science and Agriculture’.

Bevillingen til Signe Marie Jensen er en af syv nye bevillinger, som Novo Nordisk Fonden netop har uddelt fondens Data Science Investigator Programme, hvor fem blev givet til forskere på SCIENCE. I alt er der uddelt godt 62 mio. kr til forskere, der på hver deres måde arbejder med at udvikle digitale metoder til at finde løsninger på fremtidens problemer.

Læs mere om projektet Enhancing statistical methodology for toxicophenomics: High-throughput and high-dimensional data for ecotoxicological risk assessment hos NNF:

Bevilling til fem års data-baseret forskning i bedre plantemiljø - Novo Nordisk Fonden