René Hvidberg Petersen

René Hvidberg Petersen

Teamleder

Primære forskningsområder

Arbejde med planter til planteforskning i væksthuse, klimakamre, friland og i automatiseret celle kaldet Phenolab.

Såning, dyrkning, opformering, stikning, omplantning og pasning af alle slags forsøgplanter: prydplanter, landbrugsafgrøder, ukrudtsplanter, tropeplanter og diverse planter til undervisning.

Vedligeholdelse af vandingsanlæg og anden teknik i væksthuse og øvrige plantefaciliteter.

ID: 155888776