Angelika Lene Rasmussen

Angelika Lene Rasmussen

Fuldmægtig

50 % af min arbejdstid arbejder jeg i PLENs Uddannelsesteam med følgende opgaver:

- Studiestart
- Studiebesøg af gymnasieelever
- Studiemiljø fx afholdelse af videnscafeer
- Administration vedr. specialer og bachelorprojekter i STADS og Digital
- Eksamen
- Kursusbeskrivelser
- Håndtering og anvendelse af kursusevaluering
- Opdatering af studieordninger
- Beskikkelse af censorer
- Diverse ad hoc-administrationsopgaver


Den anden del af  min arbejdstid arbejder jeg i Team Strategi og Kommunikation følgende opgaver:

- Opdatering af hjemmeside og intranet (KUnet)
- Redaktør på instituttets månedlige nyhedsbrev
- Tovholder på PLENs Miljøprofil - herunder implementering af miljøprofilen
- Diverse ad hoc-opgaver

ID: 142238185