Om Væksthusene på Rolighedsvej på Frederiksberg

Væksthusanlægget på Frederiksberg består af ca. 2.000 m2 under glas fordelt på 16 afdelinger, en plasttunnel og udendørs, beskyttede bænkarealer.

Væksthusene rummer dels forsknings- og undervisningsaktiviteter, dels en samling af undervisningsplanter og dels produktion af planter.

Produktionsafdelingerne anvendes til formering og kultivering af ca. 600 forskellige arter af sommerblomster m.m. (i alt ca. 40.000 planter), der hvert år plantes ud i Landbohøjskolens Have.

Forsøgsafdelingerne anvendes primært af fakultetets forskere og studerende, men også i stigende grad af forskere fra andre forskningsinstitutioner.

Alle forsøgsafdelingerne er klassificerede til dyrkning af genmodificerede planter.

Der er ikke offentlig adgang til væksthusanlægget.

Væksthusene er indrettet forskelligt og anvendes derfor til forskellige formål:

Plantedyrkning i forbindelse med forskning og undervisning

  • Afd. 1, 2, 3 og 4 Disse afdelinger er alle klassificerede til dyrkning af genmodificerede planter (GM-planter).
  • Afd. 6, 7 og afd. 8
  • Afd. 9-16 Disse afdelinger er alle klassificerede til dyrkning af GM-planter, og afd. 12 og 16 kan desuden anvendes til planter med GM-virus.

Produktion af planter til Haverne

Plantesamlinger til undervisningen

Andre væksthuse

Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet har også væksthusanlæg på Højbakkegård i Taastrup. Til væksthusanlægget i Taastrup hører desuden en række klimakamre.

Væksthuset i gården ud mod Bülowsvej disponeres af Sektion for Plante- og Jordvidenskab og Sektion for Molekylær Plantebiologi på Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Væksthuset på Grønnegårdsvej er indrettet som cafe for ansatte, studerende og alle andre.