Den Zoologiske Samling

Den Zoologiske Samling består af studiesamlinger, belægssamlinger i forbindelse med forskningsarbejder samt magasinsamlinger, der kan anvendes til undervisnings- og forskningsbrug.

I kælderen i bygning 2-70 er indrettet en studiesamling med udstoppede danske fugle og et mindre udvalg af typiske pattedyr.

På 1. sal. i Anatomibygningen (Grønnegårdsvej 7) har der i mere end hundrede år været indrettet en zoologisk studiesamling med præparater repræsenterende dyreriget både med hensyn til systematik og sammenlignende anatomi og morfologi. Denne samling rummer et stort antal meget smukt udførte præparationer af f.eks. organtyper og skeletdele, som for en stor dels vedkommende har været benyttet til afbildninger i zoologiske lærebøger gennem et århundrede. Samlingen er et historisk monument.