Den virtuelle Flora

Velkommen til:

 • Et online opslagsværk om planters morfologi, nomenklatur, økologi og anvendelse
 • Over 1000 danske og udenlandske plantearter inddelt i slægter og familier
 • Digitale kvalitets-fotos og -tegninger
 • Navigation efter forbogstav eller søgning på navne og beskrivelser
 • Test i selvvalgte plantearter, slægter og familier på basis af fotos og tegninger
 • Notefunktion med bogmærker - udskriv eller del med andre
 • Start den virtuelle flora med linket i højre kolonne

Start søgning i Virtuel Flora

Introduktion

Den virtuelle Flora er et interaktivt opslagsværk om planters morfologi, nomenklatur, økologi og anvendelse. Den er baseret på en søgbar database med digitale højkvalitets-fotos og -tegninger af over 1000 danske og udenlandske plantearter inddelt i slægter og familier. Herudover rummer floraen en udvidet funktion til selvtest i bestemmelsen af udvalgte plantearter, slægter og familier på basis af fotos og tegninger.

Den virtuelle flora er særligt udviklet til brug i undervisningen i plantekendskab, systematik og planteøkologi ved Institut for Plante og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Floraen bruges til forberedelse af ekskursioner, til gennemgang af observationer, som de studerende har haft i felten og i praktiske øvelser, samt til eksamensforberedelse.

Vi har valgt at gøre floraen tilgængelig via Internettet til åben brug for alle. Floraen er især egnet til undervisning på universiteter, gymnasieskoler og andre uddannelses-institutioner samt for alle med almen interessere for plantekendskab og -systematik.

Denne udgave af den virtuelle flora er bl.a. videreudviklet med tekst og billeder fra undervisningsbogen "Systematisk Botanik" (Jacobsen og Jensen 2005). Floraen er blevet til med økonomisk støtte fra Augustinus Fonden og SCIENCE (tidl. LIFE/KVL).

Vejledning

Søgning

Der kan navigeres i floraen på to måder: via forbogstaverne på familiers og slægters navne samt ved fritekstsøgning i de danske og latinske navne for familier, slægter og arter. Fritekstsøgning kan ske på både familie-, slægts- og artsnavne – og på både danske og latinske taksonomiske navne. Der kan søges på hele ord, mindre bogstavkombinationer og i tvivlstilfælde også ved brug af 'jokertegnet' * som erstatning for et hvilket som helst bogstav.

Begge funktioner findes i den menulinje, der aktiveres ved klik på menupunkterne 'FAMILIE', 'SLÆGT' og 'ART'. Alle søgeresultater vises i det lodrette menufelt til venstre i skærmbilledet. Ved navigation via familiers forbogstaver vises eventuelle underfamilier og grupper som et ekstra niveau. Slægtsoplysninger tilgås udelukkende ved navigation efter slægters forbogstaver.

Visning

Floraen rummer morfologiske, økologiske og taksonomiske oplysninger om både familier, slægter og arter. Disse oplysninger er tilgængelige via fanebladene nederst i skærmbilledet. Det samme gælder for fotos og tegninger af hvert taxon. Ved klik på artsbilleder ses en mere detaljerede udgave. Ved visning af familier præsenteres indledningsvist en billedcollage af forskellige arter i familien. Denne collage forsvinder ved klik på billedet selv eller på et af fanebladene.

Noter og bogmærker

Der er via menupunktet 'NOTER' mulighed for at tilføje egne noter til hver art, slægt og familie. Disse noter kan sidenhen vises og udskrives samlet via underpunktet 'Vis alle noter'. Noter gemmes fra besøg til besøg på den pågældende computer (kræver at cookies er slået til – se evt. her hvordan). Herudover kan de enkelte grupper bogmærkes og vises på en samlet liste. Listen over bogmærkede grupper kan efterfølgende bruges som udgangspunkt for en selvtest.

Test

Den implementerede test-funktion, som startes ved klik på menupunktet ’TEST’, giver mulighed for træning af kendskab til floraens grupper. Billeder fra floraen vil her blive præsenteret fortløbende i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at træne i det komplette artsinventar såvel som i et brugerselekteret udvalg af familier. Disse udvælges ved afkrydsning ud for hver gruppe. Familier, der i forvejen er bogmærkede eller indeholder bogmærkede arter og/eller slægter, vil som udgangspunkt være markeret på familielisten. Derudover kan man selv vælge testens længde i form af antal repræsenterede arter eller tid, samt hvor lang tid hver art vises. Hvis man i løbet af testen ønsker at fortsætte til næste art før tidens udløb, kan man klikke på det viste billede. Ved test i et fastsat antal arter bliver sidste billede i testen stående, indtil der klikkes på det. Det kan vælges, om rigtige svar skal vises umiddelbart efter hver art eller efter testen som en samlet oversigt.

Teknisk

Valg af browser

For at køre floraen kræves en af følgende Internet-browsere i anførte versioner eller højere (floraen er pt optimeret til visning i Firefox-browsere):

 • Firefox version 1.5
 • Safari 3.5
 • Opera version 8.5
 • Internet Explorer version 7

Indstilling af browser og skærm

Følgende indstillinger er nødvendige for optimal brug (se evt. browserens vejledning):

 • Floraen åbnes i et pop-up-vindue, så browseren skal indstilles til at tillade disse
 • Brugen af floraens notesystem forudsætter, at browseren accepterer cookies
 • Den virtuelle flora er designet til skærme med en opløsning på mindst
 • 1024 (b) x 768 (h) pixels
 • Til skærme med en lavere opløsning anbefales det at indstille browseren til fuldskærms-visning
 • Genindlæs altid floraen efter ændring af vinduesstørrelsen (f.eks. ved tryk på F5)

Ansvarlige

Initiativtagere

 • Conny Asmussen Lange
 • Johannes Kollmann
 • Niels Jacobsen

Tekster

 • Niels Jacobsen og Jørgen Jensen

Fotos og undervisningstavler

 • Faggruppe Botanik, Institut for Jordbrug og Økologi, KU LIFE
 • Christian Lange

Stregtegninger

 • Bent Johnsen

Digitalisering

 • Cathrine Heinz Ingvordsen
 • Mads Nielsen
 • Lars Pødenphant Kiær

Programmering og design

Lars Pødenphant Kiær 

Link til andre virtuelle floraer

 • Danmarks flora - Virtuel flora over vildtvoksende plantearter i Danmark
 • Den virtuella floran - Virtuel flora over vildtvoksende plantearter i Sverige
 • FloraWeb - Virtuel flora over vildtvoksende bregne og blomsterplante-arter i Tyskland
 • eFloras - Oversigt over andre virtuelle flora-projekter
 • TROPICOS - Enorm taksonomisk database med mange fotos (primært Americas)

Litteraturforslag

Kontakt

Conny Asmussen Lange
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet
1958 Frederiksberg C
Tlf: 3533 2800
Email: con@life.ku.dk