Undervisningssamlingen på Rolighedsvej – Københavns Universitet

Institut for Plante- og Miljøvidenskab > Samlinger > Undervisningssamlingen...

Undervisningssamlingen i Væksthusene på Rolighedsvej

Samlingen af undervisningsplanter indeholder ca. 300 plantearter fra tropiske og mediterane områder. Plantesamlingen benyttes til undervisning af studerende i faget botanik og anvendes også af Skoletjenesten. 

Alle planter er mærket med såvel latinsk som dansk navn, hvor dette findes, og oprindelseslandet er anført. Synonymer er angivet med kursiv. Download liste over planter i undervisningssamlingen.

Der anvendes primært biologisk bekæmpelse af skadedyr.

Tropiske planter (Afdeling 5)

Samlingen i Afdeling 5 indeholder ca. 200 forskellige, unikke planter bl.a. fra regnskoven og fra mere tørre og varme områder. Samlingen indeholder bl.a. orkidéer, kødædende planter, kaffe og kakao.  

Samlingen dyrkes ved temperaturer der ligger mellem 20 og 25 grader, og i perioder sænkes nattemperaturen for at fremme den naturlige blomsterdannelse hos planterne.

Der tilføres fugt via overbrusningsdyser for derved at sikre en højt luftfugtighed. 

Sukkulenter og tropiske vandplanter (Afdeling 6)

I afd. 6a (Et mindre gangareal, der forbinder afd. 5, 6 og 7.) findes en samling af ca. 60 sukkulenter.

I afd. 6b findes en forskningsbaseret samling af Cryptocoryner fra Asiens regnskove og mangrover.

I afd. 6 er temperaturen ca. 18-25 grader.

Sukkulenter og mediterane planter (Afdeling 7)

Samlingen indeholder ca. 45 plantenumre.

Denne afdeling benyttes til flere formål:

  • køling og blomsterinducering af undervisningsplanter fra afd. 5
  • forskningsprojekter