Landbohøjskolens herbarium

Landbohøjskolens herbarium er nu overdraget til Statens Naturhistoriske Museum. Nedenfor er en beskrivelse af samlingerne.

Københavns Universitets herbarium på Frederiksberg Campus har haft mange navne: KU-LIFEs herbarium, KVLs herbarium eller Landbohøjskolens herbarium. Landbohøjskolens herbarium, der er mere end 100 år gammelt, er opbygget over mange år og er blevet flyttet mange gange.

Landbohøjskolens herbarium består af et dansk herbarium, et general herbarium, en koglesamling og en præparatsamling, og derudover har instituttet opbevaret Dronning Ingrids Herbarium. Det danske herbarium danner basis for plantebeskrivelser og udbredelser i bogen "Dansk Feltflora", general herbariet rummer en stor samling af kulturplanter, og koglesamlingen er unik i verden. Dronning Ingrids Herbarium indeholder et repræsentativt udsnit af plantearterne i Gråsten Slotshave.

Herbariet bliver brugt i forskningsprojekter, er en vigtig ressource ved henvendelser fra offentligheden og indgår i undervisningen af ph.d.-, speciale- og bachelorstuderende samt i en række botaniske kurser.

Koglesamlingen er unik i verden.