Klimakamre i Taastrup

Klimakammeranlægget i Taastrup findes bygning 8-62.

Anlægget består af en hel række forskellige klimakamre:

  • 6 store "walk-in" kamre (Conviron) med et dyrkningsareal på ca. 3,3 kvm og maksimal plantehøjde på 1,5 meter.
  • 4 mindre kamre (Heraeus) med ca. 1 kvm dyrkningsareal og maksimal plantehøjde på 0,75 meter
  • 2 kølede hærdningsrum med begrænset vækstlys og 15 kvm dyrkningsareal. Kamrene er egnet til simulering af vinterforhold og dyrkning af vinterannuelle planter f.eks. vinterraps, vinterbyg og vinterhvede. Maksimal plantehøjde på 2 meter.
  • 1 kølet vækstrum med 25 kvm dyrkningsareal og maksimal plantehøjde på 2 meter
  • 1 frostkammer med mulighed for temperaturregimer ned til 25 graders frost. Maksimal plantehøjde 0,5 meter.

Kamrene kan programmeres til individuelle døgn- og perioderytmer m.h.t. lys og temperatur, og målte klimadata kan hentes fra styreenheden.

Alle kamrene er klassificerede til brug for dyrkning af genmodificerede planter.