Landbohøjskolens Haves Venner 


Vil du støtte Landbohøjskolens Have? Kunne du tænke dig at udføre frivilligt arbejde i Landbohøjskolens Have? Så meld dig ind i Landbohøjskolens Haves Venner.

Venskabsforeningen yder praktisk bistand og økonomisk støtte til udvikling af Landbohøjskolens Have. Medlemmerne får tilbud om at deltage i arrangementer og kan evt. udføre frivilligt arbejde i haven. Medlemskab koster 200 kr. om året og 100 kr. for studerende.

Baggrund for foreningen
I Landbohøjskolens Have modtager vi tit ønsker fra brugere, der gerne vil give en hjælpende hånd, bidrage til havens fortsatte udvikling eller være særligt tilknyttede venner af haven. Men vi har manglet en ramme til håndtering af henvendelserne omkring frivilligt arbejde og andre former for støtte.

Derfor har Landbohøjskolens Have taget initiativ til stiftelsen af en venskabsforening, da vi tror, at den kan danne basis for håndtering og kommunikation mellem havens daglige drift og forskellige former for frivilligt arbejde og tilknytning. Alle interesserede var derfor inviteret til stiftende generalforsamling den 19. april 2016, hvor grundlaget for foreningen Landbohøjskolens Haves Venner blev skabt.

Det blev besluttet, at venskabsforeningen støtter op om, og yder praktisk og økonomisk støtte til Landbohøjskolens Have. Desuden arrangerer den foredrag, rundvisninger og lignende særarrangementer for foreningens medlemmer.

Frivilligt arbejde
Medlemmerne i venskabsforeningen kan deltage i frivilligt arbejde i haven - man skal være medlem for at udføre frivilligt arbejde. Det er desuden Landbohøjskolens Have, der sætter rammerne for det frivillige arbejde, leder det og 'ansætter' de frivillige.

Det frivillige arbejde kan gå ud på mange ting. Det kan fx være lugning, klipning af kanter, klipning af visne rosenblomster, vanding, frøhøst, kontrol af planteskilte, og meget andet. Der vil blive sørget for arbejdshandsker, redskaber, og en form for uniformering, så man kan se at de frivillige hører til haverne.

Hvis man vil være frivillig, kan man - når man har meldt sig ind i foreningen - rette henvendelse til frivillighedskoordinator Lars Birck (larsbip@plen.ku.dk), der efter en kort jobsamtale kan hjælpe med at komme i gang.

I begyndelsen vil arbejdet foregå i dagstimerne, mens der er gartnere til stede i haverne. På længere sigt kan der måske blive tale om et aften- eller et weekendhold.

Landbohøjskolens Have
Landbohøjskolens Have ligger ved Bülowsvej på Københavns Universitets campus på Frederiksberg og drives af Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Haven er en fast forankret del af Frederiksbergs selvforståelse og af undervisningsmiljøet på Københavns Universitet. Det skyldes dels havens lange historie som forsknings- og undervisningshave, dels at det er en attraktiv park med offentlig adgang.

Læs mere på www.landbohøjskolenshave.dk og på facebook.com/landbohoejskolenshave/