Brugerbetaling for afskæring, udlån og levering af plantemateriale til undervisning

Brugerbetalingsordningen omfatter følgende:

 • afskæring af plantemateriale i Landbohøjskolens Have, i Væksthusene, i Undervisningsmarken og i Pometet 
 • udlån af planter fra væksthusenes plantesamlinger 
 • indsamling af plantemateriale på områder udenfor ovennævnte arealer.

Brugere

Brugerbetalingsordningen er gældende for Københavns Universitets ansatte og studerende.

Øvrige brugere, dvs. forskere, undervisere og studerende ved andre danske eller udenlandske universiteter, forskningsinstitutioner eller virksomheder, er velkomne til at kontakte os for nærmere aftale om levering af plantemateriale fra vores samlinger. Vi laver gerne tilbud på en samlet opgave.

Basis

Følgende udgifter afholdes af basisbevillingen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab til til PlanteFaciliteter & Værksteder:

 • Vedligeholdelse af eksisterende plantesamlinger 
 • Årlig produktion af enårige og toårige arter. 
 • Fornyelse af plantesamlingerne indenfor de eksisterende rammer efter brugernes ønsker. 
 • Pasning af plantesamlingerne, dvs. vanding, ukrudtsregulering, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse, beskæring, gødskning m.v. 
 • Skilte på alle planter med opdaterede danske og latinske navne. 
 • Materialer, der anvendes ved levering af plantematerialet, dvs. poser, etiketter m.v.

Brugerbetalte ydelser

Brugerne skal betale for opgaver i forbindelse med afskæring af plantemateriale, der udføres af PlanteFaciliteter & Værksteders medarbejdere:

 • Udarbejdelse af afskæringslister med positioner 
 • Afskæring af plantedele 
 • Høst af frø eller frugter 
 • Opgravning af hele planter 
 • Klargøring af pottede planter 
 • Emballering og mærkning af plantematerialet 
 • Levering af plantematerialet til undervisningslokalet 
 • Afhentning af udlånte planter 
 • Transporttid, hvis afskæring foregår udenfor Det Biovidenskabelige Fakultet.

Brugerne kan i nogen udstrækning medvirke ved udførelse af opgaverne efter aftale med PlanteFaciliteter & Værksteder.

Bestilling

Bestilling foretages ved udfyldelse af bestillingsskema, som sendes i udfyldt stand til både haven@plen.ku.dk og sao@plen.ku.dk.

Bemærk at retningslinjer og afleveringstidsfrister står beskrevet på skemaet. Læs evt. mere om afskæring her.

Betaling

Brugerbetalingen består af en fast starttakst for hver art og en stykpris pr. afskåret plantedel.

Der afregnes ved afslutningen af hver undervisningsblok, dvs. efter afholdelse af eksamen.

Grundet administrationsomkostninger ved fakturering er der fastsat minimum betaling for det samlede køb i en undervisningsblok.

Priser