Udstyr og maskiner

Forsøgsgårdenes maskinpark er tilpasset til en hverdag, hvor hovedopgaven er forsøgsdrift. Dyrkning af marker uden forsøg og al høst udover forsøgparcelhøsten foretages af en maskinstation. Maskinparken bærer præg af denne prioritering, idet der hovedsagelig findes maskiner, der er egnet til moderne markforsøg udført med fokus på kvalitet, og flertallet af forsøgsmaskinerne er af nyere dato.

Betjening af dataloggere og af instrumenter til måling af plantevækstfaktorer er også en del af vores ekspertise.

Kontakt os gerne og hør nærmere om mulighederne for at opfylde netop dine behov i relation til markforsøg.