Historie

En tidligere medarbejder ved Forsøgsgårdene, Benny Kastrup Hansen, har samlet alle tilgængelige oplysninger om Forsøgsgårdenes 4 ejendomme fra lokale arkiver, kirkebøger m.v.

Oplysningerne er skrevet sammen og de spændende historier kan læses her:

Arkæologi på Højbakkegård

I forbindelse med byggerier på Højbakkegård er der foretaget arkæologiske undersøgelser af arealerne. Her kan du læse Kroppedals rapport om fundene.

Kulturhistoriske minder

På Forsøgsgårdene findes flere kulturhistoriske minder helt tilbage til middelalderen, herunder Snubbekorset og Chr. IVs vildtbanepæl.

Høje Taastrup Kommune har anlagt og vedligeholder en sti, som fører fra busstoppestedet ved Agrovej til højen med Snubbekorset. Man kan også gå på markvejen og de klippede græsarealer mellem forsøgsmarkerne.

Vildtbanepælen står i det vestlige skel på Snubbekorsgård og man kommer frem til den ved at følge markvejen rundt om gården og videre mod vest.

De kulturhistoriske minder er en del af Kroppedals samlinger.