Snubbekorsgård

På Snubbekorsgård anvendes en stor del af arealerne til økologiske dyrkningssystemer.

Mest markant er KFE-systemet med energipilehegn og kløvergræsmarker, og ældst er økomarken (mark 29), som siden 1988 har været dyrket økologisk.

Den lette jord mod vest er attraktiv og bruges i mange forsøg som kontrast til lerjorden på de øvrige arealer.

Der findes to kulturminder på gården: Snubbekorset og Chr. 4s vildtbanepæl.

Bygningerne ejes og anvendes ikke af Københavns Universitet.

Snubbekorsgårds samlede areal er 52,50 ha.