Rørrendegård

Staldene på Rørrendegård huser nogle af universitetets forsøgsdyr og bygningerne anvendes af Afdeling for Eksperimentel Medicin.

Arealerne på Rørrendegård er præget af de mange folde, hvor dyrene græsser.

På de øvrige marker arbejdes bl.a. med nedsivning til dræn og i Udpiningsmarken forskes i planters optagelse af næringsstoffer.

Rørrendegårds samlede areal er 51,50 ha.