Højbakkegård

På Højbakkegård findes driftsbygninger og forsøgsfaciliteter i form af væksthuse og klimakamre. Markerne udnyttes intensivt til forsøg og demonstrationer til brug i undervisningen, bl.a. Undervisningsmarken.

En stor del af arealet anvendes af Pometet, dvs. til dyrkning af frugt og bær.

I hovedbygningen er der undervisningslokaler og kantine, og i de øvrige bygninger er der laboratorier og kontorer for Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Højbakkegård

Højbakkegård med kantine og undervisningsfaciliteter i midten omkrandset af kontorer for PLEN samt laboratorier. Også Agrotech har nu kontorer på Højbakkegård.

Fakultetets nye stordyrshospital blev indviet på Højbakkegård i 2008 og er et topmoderne veterinært hospital hvor også de veterinære studerende ved SUND har undervisning.

Højbakkegårds samlede areal er 57,80 ha.