Bakkegården

Bakkegården er fakultetets eksperimentarium for udvikling af fremtidens økologiske jordbrug, og hovedparten af arealerne har en økologisk autorisation.

På Bakkegården arbejdes der tværfagligt med de dyrkningssystemer og det landskabslaboratorium, der er etableret på gården, bl.a. med fokus på langtidseffekten af et sædskifte uden tilførsel af kvælstof og med en høj andel af bælgplanter.

I CRUCIAL-værkstedsarealet forskes der i anvendelsen af byernes affald som gødning i jordbruget, og dette areal er ikke økologisk autoriseret.

Bygningerne på Bakkegården ejes og anvendes ikke af Københavns Universitet.

Bakkegårdens samlede areal er 47,87 ha.