Crucial

I projekt Crucial arbejdes for en genetablering af kredsløbet af næringsstoffer fra by til land og for udvikling af affaldshåndteringen i byerne, så der kan leveres brugbare gødningsstoffer.

Projektets forsøgsareal fungerer samtidig som værkstedsareal og kan derfor anvendes til forsøg o.lign., der udnytter de behandlinger og forfrugter, der er til stede.

Værstedsarealet ligger i mark 46 på Bakkegården og består af 39 storparceller á 1000 kvadratmeter, som er fordelt i 3 blokke med 13 parceller. Forsøget blev anlagt i 2002. 

Foreløbig gødes med  human urin, komposteret husholdningsaffald i to niveauer og spildevandsslam i to niveauer, og der samlignes med kvæggylle, dybstrøelse, kvægmøg og handeles gødning. Fokus er på gødningseffekten og på langtidsvirkningen af de nye affaldstyper på jordens frugtbarhed og det mikrobiologiske liv.

Marken dyrkes med et kornsædskifte. Frem til og med 2009 blev der ikke brugt herbicider på arealet, men grundet ensidigt vårsædskifte er dette nu ændret for at få kontrol over det relative høje ukrudtstryk, der er blevet bygget op gennem årene. Via autostyring fra Trimble benyttes nu faste kørespor i parcellerne, hvorved behandlingerne vil blive udført fuldstændig ensartet over arealet hvert år. 

Der er mulighed for at anlægge mindre forsøg, der benytter samme forsøgsbehandlinger som Crucial-projektet.

Kontaktperson er forsøgstekniker Morten Dürr Resen og lektor Jakob Magid.