Balance

Værkstedsarealet Balance drives som et økologisk jordbrug, der er baseret på planteavl med ekstensivt fårehold, og hvor korn og frøbælgplanter dyrkes i et sædskifte med 25 % kløvergræs.

Der er anlagt 4 marker på hver 4,5 ha, hvori der arbejdes med 3 forskellige næringsstofniveauer, dvs. 1,5 ha til hvert niveau.

Det totale areal er ca. 33 ha, hvoraf de 18 ha går til dyrkningssystemerne og de resterende 15 ha indgår i et landskabslaboratorium, hvor der kan arbejdes med forskellige hegnstyper, vildtbeplantninger, vandløbsreguleringer og brakudnyttelse. Desuden er der lagt op til studier af vekselvirkningen mellem det dyrkede og det udyrkede land.

Produktionssystemerne er anlagt med henblik på at kunne anvendes til studier af effekten på jordens frugtbarhed, på milijøeffekter og på  den biologiske mangfoldighed.

Kontaktperson er forsøgstekniker Bjørn Hansen