Agrovand

Formålet med dette værkstedsareal er at skabe mulighed for at studere jordbearbejdningens indflydelse på agrohydrologien, dvs. vandets bevægelse ned gennem jordprofilet og de stoffer vandet bringer med sig ned til drænene.

Systemet er etableret i 1997, er på 2,3 ha og består af et pløjet og et ikke-pløjet areal, hvor der er faste plejespor for hver 8. meter. De faste plejespor fastholdes via autostyring fra Trimble.

På begge arealer er det muligt at udtage vandprøver fra 4 drænledninger, der er placeret med 16 meters afstand, samt at måle forskellige hydrologiske parametre i flere dybder i jordprofilet.

Drænrørene blev etableret i 1960erne.

Afgrøden har været vinterhvede alle år siden 1997, undtaget i 2003, hvor vi dyrkede vårbyg.

Arealet dyrkes konventionelt med brug af gængse sprøjte- og gødningsmidler.

Kontaktperson er forsøgstekniker Anders Nørgaard og lektor Carsten Petersen