Undervisningsmarken

På Højbakkegård findes en Undervisningsmark, hvor alle dyrkede afgrøder er udsået. Marken ligger syd for Højbakkegårds bygninger. 

Arealet anvendes bl.a. i forbindelse med undervisning i afgrødelære og ved kurser i diagnosticering af plantesygdomme og -skadedyr.

Arealet sprøjtes ikke mod ukrudt, sygdomme og skadedyr, så det er muligt at studere såvel afgrøderne som de fleste af de dertil hørende skadegørere.

Alle parceller er mærket med en gult træskilt, hvor afgrødens navn er anført. For enden af hver mark findes et oversigtsskilt, der viser markplanen.

Studerende og andre interesserede er velkomne til at aflægge besøg i marken.

Markplan fra 2019 kan modtages ved efterspørgsel til Ralf Larsen

Kontakt

Spørgsmål vedrørende Undervisningsmarken kan rettes til forsøgstekniker Anne Grethe Larsen, tlf. 51 54 44 99.