Markkort og arealanvendelse

Kort over Forsøgsgårdene og oversigt over afgrøder og forsøg i 2019 kan efterspørges per mail til Ralf Larsen.

Hvis du har brug for oplysninger om tidligere års arealanvendelse kan de gamle oversigter læses her:

Øvrige oplysninger, f.eks. om behandlinger, metoder og datoer for disse kan fås ved henvendelse til Forsøgsgårdenes medarbejdere.