Arealer

Forsøgsgårdenes arealer anvendes til kortere og længerevarende forsøg med planter og til undervisningsformål.

Vi tilpasser sædskifter og afgrødevalg efter forsøgenes behov og bestræber os på at sikre forsøgsfrie år, så eftervirkninger undgås.

Arealanvendelsen og kort over vores marker i indeværende og tidligere år finder du her.

Nogle af arealerne dyrkes med fast sædskifte eller dyrkningspraksis. De kaldes værkstedsarealer og giver særlige muligheder for markforsøg.

På Højbakkegård findes undervisningsmarken, hvor alle nye og gamle landbrugsafgrøder, der kan dyrkes i Danmark er repræsenteret.

Her kan du læse om forsøgsarealer og se vores markkort.