Marie-Louise Olsen

Marie-Louise Olsen

Teamleder

Personaleansvar og ledelse af forsøgsteknikere, studentermedhjælpere og elever. Koordenering af forsøgs- og driftsopgaver. Tæt samarbejde med forskere om bl.a. planlægning og udførelse af forsøg. Administration og sagsbehandling samt indgåelse af aftaler og kontrakter med eksterne konsulenter og entreprenører. Varetagelse af mark- og driftsplanlægning for ejendommene både økologisk og konventionel.

ID: 183031811