7. december 2020

Nyt EU-konsortium vil udvikle cirkulære gødningsløsninger til et mere bæredygtigt landbrug

Ferticycle

Sammen med den europæiske gødningsindustri vil Københavns Universitet og en række førende europæiske universiteter, vil FertiCycle konsortiet udvikle et helt nyt koncept for gødningsproduktion baseret på cirkularitet og genanvendelse af organisk affald. Resultatet forventes at blive grønnere, biobaserede gødninger, der hjælper landbruget med at blive mere bæredygtigt.

Verdens fødevareproduktion skal øges med op til 70% for at sikre fødevareforsyningen til den globale befolkning på 9 mia. der forventes inden 2050. Dette skaber et enormt pres på landbrugsjord og kræver en bæredygtig intensivering af fødevareproduktionen for at minimere negative påvirkninger af klima, miljø og biodiversitet. Landbrugets nuværende brug af kvælstof og fosfor i gødning er ikke effektiv nok, hvilket fører til betydelige tab til miljøet. Endvidere er EU afhængig af import ikke-fornybart fosfor og industrielt fikseret kvælstof, med store økonomiske omkostninger (ca. 15 mia. EUR årligt) og med negative klima- og miljøeffekter fra produktion og anvendelse af gødningerne.

Derfor har et konsortium bestående af 16 førende europæiske forskningsinstitutioner, gødningsvirksomheder og brancheorganisationer slået sig sammen om at udvikle cirkulære, biobaserede gødningsløsninger til et mere bæredygtigt landbrug. FertiCycle netværket - ledet og koordineret af Prof. Lars Stoumann Jensen ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet - sigter mod at udvikle nye teknologier der kan erstatte fossile og syntetisk fremstillede næringsstoffer med de tilsvarende næringsstoffer udvundet og recirkuleret fra organisk affald, men formuleret som biobaserede gødninger af høj kvalitet.

FertiCycle netværket, der finansieres af EU’s Marie Skłodowska-Curie-programmet, har for nylig rekrutteret 15 unge, talentfulde ph.d.-studerende fra hele verden, som netværket nu vil uddanne til at blive innovative forskere og iværksættere, der er i stand til at imødekomme disse fremtidige udviklingsbehov. De ph.d.-studerende vil arbejde både individuelt på deres respektive institutter og sammen under praktikophold og gensidige forskningsbesøg.

Paradigmeskift mod grønne, biobaserede gødninger
I sidste uge deltog 45 medlemmer af FertiCycle netværket, inkl. Ph.d.-studerende, vejledere, mentorer og partnere i en Kick-off konference, der blev afholdt online på grund af COVID-19-begrænsningerne for internationale rejser og møder. På trods af omstændighederne markerede konferencen en succesfuld start på på det fælles FertiCycle forsknings- og træningsprogram, siger Prof. Lars Stoumann Jensen: “Europæisk landbrugs husdyr producerer årligt mere end en milliard tons husdyrgødning; næringsstofferne alene har en potentiel værdi på omkring 11 mia EUR. Samtidig urbaniseringen både globalt og i Europa, og mængden af bioaffald i EU’s byer er på mere end 100 millioner ton årligt. For det meste håndteres dette affald dårligt eller ineffektivt, hvilket fører til store miljøpåvirkninger og økonomiske tab. Derfor har vi behov for et konceptuelt paradigmeskift – affald bør ikke findes, vi skal begynde at tænke cirkularitet, intet bør gå til spilde, værdifulde ressourcer genbruges, herunder næringsstoffer og organiske stof, til biobaseret gødning, hvilket fører til besparelser på mineraler og udfasning af fossilt energiforbrug. Derfor har vi brug for en ny generation af forskere, eksperter inden for grønne, cirkulære gødninger og bæredygtighed - og jeg er virkelig glad og begejstret for det talentfulde team, vi har fået rekrutteret!” 

EU’s nye gødningsforordning sætter en anderledes scene
Den nye generation af FertiCycle-eksperter vil være meget efterspurgte når de bliver færdige, fordi EU er i færd med at implementere en helt ny EU-gødningsforordning, der træder i kraft fra juli 2022. Den nye forordning dækker ikke kun almindelige handelsgødninger som i dag, men også organiske gødninger, kompost og digestat, jordforbedringsmidler, vækstmedier, biostimulanter, kalkningsmaterialer osv., uanset om de er fremstillet af primære eller recirkulerede materialer. Denne nye forordning er en del af EU-strategien for Cirkulær Økonomi, og den vil lette udvikling og kommercialisering af recirkulerede næringsstoffer betydeligt og åbne det europæiske marked for nye genbrugsteknologier.

Fertilizers Europe, brancheorganisationen for de europæiske gødningsfabrikanter, er partner i og støtter stærkt FertiCycle netværket. ”Vores sektor bidrager væsentligt til værdiskabelse i landbrugsproduktionskæden gennem tilførsel af effektive og rene næringsstoffer i form af gødning. Vi støtter stærkt strategien for udvikling af ​​ en cirkulær økonomi, også inden for gødningsproduktion - vi byder derfor FertiCycle netværket velkommen som vigtige aktører i udviklingen af en grønnere økonomi, der producerer mere mad, biomasse og bioenergi, samtidig med at de negative miljøfeffekter reduceres” siger Jacob B. Hansen, Adm. Dir. for Fertilizers Europe.

Ud over Prof. Lars Stoumann Jensen, så er lektorerne Sander Bruun, Dorette Möller-Stüver og Jakob Magid også involveret i projektet og i vejledningen af ​​flere af de ph.d.-studerende. Se mere info på www.ferticycle.ku.dk