8. maj 2020

Forskere: Vi kan ikke regne med at de modne skove optager vores ekstra CO2

PLANTEBIOLOGI

Et internationalt forskerhold med forskere fra Københavns Universitet har i Australien fundet nye beviser for, at de modne skove har begrænsninger, når det handler om at omsætte de stigende CO2 koncentrationer i atmosfæren til øget plantevækst og CO2-lagring.

Australske træer på forsøgsstationen

Det er virkelig vigtig viden, fordi vi lige nu sætter vores lid til, at de modne træer optager noget af den ekstra CO2, som vi udleder. Vores resultater peger dog på, at vi har kortere tid til at nedbringe udledningen af drivhusgasser, end vi troede. 

professor Riikka Rinnan fra Biologisk Institut.

CO2 kaldes af og til ”føde til planterne” på grund af sin nøglerolle i fotosyntesen. Med støt stigende CO2-niveauer i atmosfæren, som følge af de menneskelige udledninger, er der masser af bevis for, at planternes fotosyntese er voksende. Det betyder, at træer og skove har et stort potentiale for at trække den ekstra CO2 ud af atmosfæren og mindske virkningen af klimaforandringerne. Men indtil nu har undersøgelserne fokuseret på unge og individuelle træer, mens modne skove kun har været lidt undersøgt.

I det første eksperiment af sin slags lavet på lokale skove på den sydlige halvkugle har forskere fra Western Sydney University og internationale forskere, blandt andet fra Københavns Universitet, udsat et område med 90-år gamle eukalyptustræer for forhøjede CO2-niveauer.

Som forventet steg de modne træers fotosyntese og de absorberede 12% mere CO2 fra atmosfæren. Efter at have fulgt træerne i flere år opdagede forskere, til deres overraskelse, at der alligevel ikke var nogen ekstra vækst eller langsigtet kulstoflagring.

”Dette viser at modne træer har et andet kulstofbudget sammenlignet med unge træer, og rejste det vigtige spørgsmål ’hvad sker der med det ekstra kulstof?’,” siger adjunkt Elizabeth Jakobsen Neilson fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU.

Professor Riikka Rinnan
Professor Riikka Rinnan. Foto: Emilie Thejl-Madsen, SCIENCE

Spytter CO2 tilbage i atmosfæren

Efter omfattende målinger, som forskerne fra Københavns Universitet har deltaget i, kunne videnskabsfolkene se, at den ekstra CO2, som træerne optog, hurtigt blev sendt tilbage i atmosfæren efter at have været en tur nede i jorden. Omkring halvdelen af CO2’en kom fra træerne, mens den anden halvdel kom fra mikroorganismer i jorden.

”Vi antog også, at træerne udsender noget af det ekstra kulstof tilbage i atmosfæren gennem deres blade. Vi fandt en betydelig stigning i udsendelse af terpener (flygtige duftstoffer), men dette var kun en lille del af det samlede kulstofbudget. I stedet sendes det meste af det ekstra kulstof tilbage til atmosfæren via jorden,” forklarer Elizabeth Jakobsen Neilson som sammen med Professor Riikka Rinnan fra Biologisk Institut har været ansvarlig for målinger af terpenudslip.

Træerne omdanner den absorberede CO2 til sukker, men de kan ikke bruge sukkeret til at vokse, fordi de ikke har adgang til ekstra næringsstoffer fra Jorden. Derfor sender de sukkeret under Jorden, hvor det ender som føde til forskellige mikrober.

”Resultaterne har globale implikationer, da klimamodeller brugt til at forudsige fremtidens klimaforandringer og deres påvirkning på planter og økosystemer antager, at modne skove vil fortsætte med at optage mere CO2 og dermed fungere som CO2-lagre. Resultaterne fra dette studie peger dog på, at disse lagre er svagere eller helt fraværende i skove, som vokser på jorde, der er fattige på næring,” siger professor Riikka Rinnan fra Biologisk Institut.

Øget CO2 udledning giver dog kun øget CO2-lagring i økosystemer med yngre træer eller mere næringsholdig jord.

”Det er virkelig vigtig viden, fordi vi lige nu sætter vores lid til, at de modne træer optager noget af den ekstra CO2, som vi udleder. Vores resultater peger dog på, at vi har kortere tid til at nedbringe udledningen af drivhusgasser, end vi troede,” slutter Riikka Rinnan.

Forskningen er udgivet i Nature 

Emner