10. december 2020

De danske universiteters Kina-partnerskab fylder ti år

SINO bygning

Københavns Universitet har fra starten været dybt involveret i partnerskabet med de syv øvrige danske universiteter, det kinesiske videnskabsakademi (CAS) og det kinesiske universitet University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). To af de otte kandidatuddannelser, man kan læse ved SDC er forankret på Københavns Universitet og KU-forsker professor Peter Engelund Holm leder et af de seks forskningsområder.
Professor Peter Engelund Holm har været med i SDC siden begyndelsen og leder sammen med sin kinesiske modpart fra CAS forskningstemaet Water and Environment, ligesom han er involveret i kandidatuddannelsen i Water and Environment. Ja, der er både et forskningstema og en uddannelse med samme navn.
SDC-kandidatuddannelsen i Water and Environment er forankret på KU. Lektor Kristian Koefoed Brandt har været studieleder på uddannelsen siden juli 2019 og før ham havde professor Fulai Liu rollen.
Kandidatuddannelsen i Nanoscience and Technology er ligeledes forankret på KU og i spidsen for uddannelsen er professor Per Hedegård, som også har været med siden begyndelsen. Begge kandidatuddannelser udløser dobbeltgrader fra henholdsvis Københavns Universitet og UCAS.
Foruden direkte involvering i de to uddannelser, som er forankret på KU, er KU-forskere involveret i mange af SDC’s øvrige uddannelser og forskningsområder. Fra 2015-2019 har KU haft 75 forskellige forskere i Kina for at lave forsknings- eller undervisningsaktiviteter med SDC - årligt cirka 30 (inklusiv gengangere). Herudover har 40 KU-ph.d.-studerende modtaget finansiering fra SDC. Professor John Renner Hansen er KU’s medlem i SDC’s danske bestyrelse, som består af medlemmer fra alle de otte danske universiteter.

SDC udgiver dansk-kinesisk energirapport
Samtidig med fejringen af jubilæet udgiver SDC sin første internationale videnskabelige rapport, der sætter fokus på dansk-kinesisk forskning inden for grøn omstilling. Forskere fra CBS og DTU har stået i spidsen for rapporten, men samtlige artikler er dansk-kinesiske sampublikationer, og mange af de bagvedliggende forskningsprojekter har flere danske universiteter involveret og er udtryk for samarbejder på tværs af fagligheder og geografiske skel.
Jeg er glad for, at denne rapport bliver udgivet nu, for energi og policy er enormt vigtige emner på den globale agenda, og noget vi må samarbejde om at løse. At rapporten indeholder 17 fagfællebedømte videnskabelige artikler med danske og kinesiske medforfattere er en stor bedrift og et fremragende eksempel på, hvordan danske og kinesiske forskere drager nytte af at arbejde tæt sammen, ” siger Morten Laugesen, direktør for SDC.

Find rapporten her: https://sdc.university/about/sdc-publications/

Find konferencesiden og programmet her: https://sdc.university/about/sdc-10-year-anniversary/