1. november 2019

Københavns Universitet leder nyt EU-projekt om bæredygtig transformation af vores fødevaresystem

FoodSHIFT2030

Et nyt projekt om bæredygtig transformation af det europæiske fødevaresystem anvender en banebrydende mekanisme til modning, kombination, opskalering og videre udbredelse af innovative løsninger indenfor produktion, distribution, forbrug og recirkulering af fødevarer. Projektet har modtaget 56 mio. kr. fra EU's Horizon 2020-program.

Målsætningen for projektet FoodSHIFT2030 som starter i januar 2020 er at igangsætte en ambitiøs borgerdrevet omstilling af det europæiske fødevaresystem, hen imod en cirkulær klimaneutral fremtid. En sådan omstilling nødvendiggør et skift til mere plantebaseret kost, en forbedring af fødevare- og ernæringssikkerheden, en reduktion af drivhusgasudledningerne samt en styrket forbindelse mellem land og by.

Christian Bugge Henriksen, der leder forskergruppen Klima og Fødevaresikkerhed ved Københavns Universitet, koordinerer projektet. Projektet har et stærkt multistakeholder-konsortium med 31 partnere sammensat af kommunale aktører, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), NGO'er, universiteter, forskningsinstitutioner og netværkspartnere.

”Ved at understøtte den transformerende kraft hos ildsjæle og andre borgere, der allerede er engagerede i at udvikle bæredygtige og innovative fødevaresystemløsninger i de europæiske byregioner, vil vi arbejde for at styrke SMV'erne og øge jobskabelsen inden for fødevaresektoren samt fremme borgerinddragelsen og forbedre sammenhængskraften mellem land og by. Målet er at udøve en varig positiv indflydelse på fødevaresystemets bæredygtighed, der vil fortsætte ud over projektets levetid”, siger Christian Bugge Henriksen.

FoodSHIFT laboratorier skal booste fødevareinnovation

Den borgerdrevne omstilling af fødevaresystemet vil blive igangsat ved at etablere FoodSHIFT Accelerator Labs i de ni byregioner: Athen, Avignon, Barcelona, Bari, Brasov, Berlin, Storkøbenhavn, Oostende og Wroclaw. En efterfølgende videndeling med syvogtyve andre byregioner vil blive gennemført ved etableringen af FoodSHIFT Enabler Labs. Hvert laboratorium vil arbejde på at modne, kombinere og opskalere eksisterende innovationer indenfor produktion, distribution, forbrug og recirkulering af fødevarer.

De gavnlige effekter af fødevaresysteminnovationerne for miljø, økonomi og samfund bliver bestemt ved at undersøge hvordan de påvirker et sæt FoodSHIFT-indikatorer. Københavns Universitet vil lede udviklingen af miljøindikatorer. Strategier og planer for borgerdrevet fødevaresysteminnovation vil blive udarbejdet i fællesskab med borgerne for at understøtte omstillingen af fødevaresystemet og fremme markedsoptagelsen i de deltagende byregioner.

Laboratoriet i Storkøbenhavn skal fokusere på innovationer, der leverer bæredygtig, sund og alsidig lokal mad til professionelle køkkener og samtidig fremmer borgerinddragelsen, skaber nye jobs og opretholder livskvaliteten i både landdistrikter og byområder. Alle interessenter i fødevaresystemet vil blive inviteret til at deltage og samarbejde om at videreudvikle relevante fødevaresysteminnovationer til at blive ”Morgendagens køkken”.

Lejre Kommune er vært og Københavns Universitet og Circular Food Technology vil fungere som rådgivere for laboratoriet. Andre danske partnere i projektet inkluderer start-up virksomhederne Nextfood og Plant Jammer.

Læs mere om FoodSHIFT2030-projektet på www.foodshift2030.eu