2. april 2019

Bevilling baner vejen for forskning i planters cellevægge

BEVILLING

Professor Staffan Persson modtager 40 millioner kroner fra VILLUM FONDEN til et forskningsprojekt på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, som skal gøre os klogere på planters anvendelsesmuligheder. Projektet baner vejen for fremtidig forskning, eksempelvis inden for effektiv udvinding af biobrændsel og nanomaterialer.

På Institut for Plante – og Miljøvidenskab har 47-årige Staffan Persson modtaget bevillingen ’Villum Investigators’ på knap 40 millioner kroner, som skal gå til det 6-årige projekt ’Engineering Plant Cell Walls’.

Projektet er et grundvidenskabeligt forskningsprojekt. Som navnet indikerer, vil forskerne med molekylærbiologiske briller på udforske cellevægge for at forstå, hvordan man kan påvirke egenskaberne i cellevæggene og dermed skabe helt nye anvendelsesmuligheder af planterne.

”Med projektet forsøger vi at blive klogere på forvandlingen fra primære til sekundære cellevægge. Det vil sige forvandlingen fra blødt plantevæv til hårdt træ med cellulose. Ved hjælp af banebrydende mikroskopi forsøger vi i realtid at visualisere overgangen og dermed forstå, hvad der sker i processen” forklarer Professor Staffan Persson og fortsætter:

”Med mere viden om planters cellevægge, danner vi samtidig grundlag for, at man i fremtiden vil kunne forske i nye typer af materialer og nye anvendelsesmuligheder. Vi vil eksempelvis kunne udvinde biobrændsler på en mere effektiv måde. Man kan også forestille sig, at vores forskning kan bane vejen for projekter, der udvikler nye materialer, eksempelvis nanomaterialer, som kan anvendes i byggebranchen og i medicinalindustrien” slutter Staffan Persson.

Staffan Persson kommer fra en stilling som Professor ved University of Melbourne men vil fra 2020 være ansat som Professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Forskningsprojektet vil blive tilknyttet Sektionen for Glykobiologi, hvor grundlaget for forskning inden for biobrændsel og nanomaterialer allerede er etableret.

Staffan er én ud af i alt 11 professorer, som modtager bevillingen ’Villum Investigators’ fra VILLUM FONDEN. Blandt de 11 bevillingsmodtagere er fire modtagere fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Projektet løber over seks år og består foruden Staffan Persson af 3-4 Postdocs samt 4-5 ph.d.-studerende.

Læs VILLUM FONDENS pressemeddelelse med offentliggørelsen af de i alt 11 bevillingsmodtagere her.