4. september 2018

Biotekvirksomheder, organisationer og universiteter i nyt netværk om biologisk plantebeskyttelse

Netværk

En unik sammensætning af de store biotekvirksomheder, interesseorganisationer og universiteter i det sydlige Skandinavien har etableret et nyt netværk med fokus på biologiske produkter til planteproduktion, også kaldet plant biologicals. Netværket, som har fået navnet Plant Biologicals Network, vil gennem stærke partnerskaber sætte fokus på, hvordan biologiske produkter kan bidrage til fremtidens løsninger inden for miljø-, landbrug- og fødevaresektoren.

Netværket lanceres for at skabe opmærksomhed omkring forskning, innovation, regulering og uddannelse i forhold til plant biologicals. Netværkets partnere har erfaring og viden til at sætte fart på forståelsen og udviklingen af biologiske bekæmpelsesmidler og biostimulanter, og derved imødekomme behovet for at producere fødevarer til en stigende befolkning uden unødig påvirkning af kloden. Samlingspunktet for netværket er bæredygtige løsninger i lyset af klimændringer, miljø og fødevaresundhed baseret på et stærkt videnskabeligt og gennemtestet grundlag.

”Vi kan og skal lære af hinanden, når det kommer til forskning og innovation af nye teknologier. Derfor har vi samlet nogle af de stærkeste spillere på området. Vi arbejder med forskellige udgangspunkter, men samlet set ønsker vi at sætte skub i udviklingen af plant biologicals som alternativ og supplement til pesticider og kunstgødning. Vi har allerede set gode resultater både i laboratorierne og hos industrien, og denne udvikling vil vi gerne støtte. Udviklingen skal bygge på et stærkt vidensfundament, og her kan vi drage fordel af hinanden,” udtaler Svend Christensen (KU), talsmand for netværket.

Etisk forsvarlige og bæredygtige produkter

Når nye teknologier og produkter introduceres, har vi et etisk ansvar overfor alle led i fødekæden samt naturen. De nye biologiske teknologier er fremtiden, og derfor er risikovurdering også et fokusområde for netværket.

”Der kan opstå behov for regulering ved anvendelse af plant biologicals i forhold til fødevaresikkerheden eller ved sideeffekter i miljøet. Derfor ønsker netværket at skabe viden, som kan stilles til rådighed for alle parter og myndigheder. Bæredygtige løsninger er vigtige både for landmanden, forbrugeren og miljøet,” siger Svend Christensen.

Partnerne i netværket

Partnerne i netværket er Bayer, Chr. Hansen, FMC, Novozymes, Landbrug & Fødevarer, Teknologisk Institut, Københavns Universitet, Århus Universitet og Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU).

Alle ni partnere har store forventninger til netværket og ser Danmark og Sydsverige som førende inden for området pga. de mange R&D aktiviteter og frontforskning fra universiteterne.

Netværket administreres af Københavns Universitet. Som en del af netværkets aktiviteter afholdes der flere workshops om året samt et årligt symposium, som er åbent for alle interesserede.

Invitation

Netværket inviterer til officiel launch d. 5. september kl. 15.00-16.30 i Copenhagen Plant Science Centre Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg. Tilmelding er ikke nødvendig.