19. december 2018

Bioraffineringsamarbejde skaber markedspotentiale for milliarder

Bioraffinering

Protein fra græs som alternativ til miljøbelastende importeret soja, halm til kemikalier og plantebaseret lim til industrien. Det er blot nogle af de mange nyskabelser fra forsknings- og innovationssamarbejde inden for bioraffinering, BioValue. Professor ved Insitut for Plante - og Miljøvidenskab spår om stort fremtidigt potentiale.

Det cirkulære landbrug er kommet et skridt nærmere med BioValue platformen, hvor der er arbejdet med bæredygtige løsninger og teknologier til at fødevaresektorens restprodukter i fremtiden kan omsættes til højværdiprodukter til gavn for miljøet og økonomien. Det skriver BioValue, der et forskningsprojekt bestående af partnere fra universiteter samt små og store virksomheder, i en pressemeddelelse den 18. december 2018.

Det er fem år siden, at forsknings- og innovationsplatformen BioValue blev skudt i gang efter støtte fra bl.a. Innovationsfonden. Gennem platformen har 4 universiteter, 1 GTS, 1 innovationsnetværk, 12 små- og mellemstore virksomheder samt 11 større virksomheder som DLG, Haldor Topsøe, Novozymes, Arla og ROCKWOOL skabt et unikt samarbejde om at udvikle Danmarks potentialer inden for bioraffinering.

Værdifuldt samarbejde på tværs af mange led og brancher
“Det er for virksomheder inden for cirkulær økonomi og biobaserede produkter særdeles værdifuldt, at man skaber store tværgående satsninger, der kan trække værdikæden sammen. Bioraffinering dækker over mange led og brancher. En platform som BioValue kan derfor skabe kontakter og samarbejder, som ellers ikke ville være opstået,” siger bestyrelsesformand for BioValue og Vice President for Corporate Responsibility i Arla, Kristian Østerling Eriknauer.

Samarbejdet har resulteret i mindst 5 ansøgninger om patenter på biobaserede produkter eller teknologier med et stort kommercielt potentiale. Tilsammen er der i BioValue skabt grundlæggende innovation med et skønnet markedspotentiale for milliarder af kroner for en dansk bioraffineringsindustri. Der er udgivet mere end 70 videnskabelige artikler og skaffet nye projektmidler for millioner af kroner. For eksempel har en investering i et samarbejde om græsprotein til fødevarer betalt sig ind 11 gange i nye nationale og internationale udviklingsmidler.

Gennem samarbejdet er der desuden uddannet højt kvalificeret arbejdskraft, der både på kort og lang sigt bidrager til, at Danmark kan blive verdensførende inden for bioraffinering.

Teknologiudvikling i alle led af værdikæden
BioValue har arbejdet på at løfte udviklingen af alle led i bioraffineringskæden. Fokus har været på optimering af forskellige typer af plantebiomasser og deres udbytte, udvikling af teknologi til høst, lagring og logistik, metoder til konvertering, fraktionering og separering af biomassen i dens hovedbestanddele samt fremstilling af materialer, kemikalier og foder.

”Der er et stort potentiale i at udnytte biomassens delkomponenter bedre, end vi gør nu. Det kan f.eks. ske ved at opdele proteinet i grønne biomasser til flere forskellige foderfraktioner og derved få en mere optimal husdyrfodring. Et andet eksempel er udviklingen af plantebaserede bindere (lim), der kan indgå i byggeindustrien”, siger Jan K. Schjørring, der er koordinator og bevillingshaver for BioValue samt Professor ved Institut for Plante - og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Læs den fulde pressemeddelelse på BioValues hjemmeside