15. februar 2018

Biologisk bekæmpelse kan hjælpe udfasning af resistensskabende svampemiddel på vej

Azol-resistens

Forskere fra Københavns Universitet arbejder på et alternativ til landbrugets resistensskabende svampemidler med azoler. En del af løsningen er biologisk bekæmpelse, der er svampe og bakterier, som kan bruges både i konventionelt og økologisk landbrug.

For at undgå udbredt brug af azoler til bekæmpelse af svampe i landbruget, undersøger forskerne på KU, hvordan biologisk bekæmpelse i form af svampe og bakterier i stedet kan bidrage til svampebekæmpelsen, og dermed reducere risikoen for resistens. (Foto: PLEN)

Der er mistanke om, at en række af landbrugets svampedræbende midler, der indeholder azoler, har været medvirkende til, at der er opstået resistens mod svampeinfektioner hos mennesker.

Azoler bruges i stor udstrækning til plantebeskyttelse i landbruget, men stigende resistens har gjort svampebekæmpelse i landbruget svær. Derfor har forskere fra Københavns Universitet netop påbegyndt et projekt, hvor de i samarbejde med Aarhus Universitet og Sveriges Landbrugsuniversitet, skal undersøge om og hvordan, biologisk bekæmpelse kan komme svampeinfektioner i hvededyrkningen til livs.

Biologisk bekæmpelse omfatter bl.a. gavnlige svampe og bakterier, der kan bekæmpe sygdomme i planter. Økologer kan også gøre brug af langt de fleste former for biologisk bekæmpelse.

”Vi har allerede nu indikationer på, at biologisk bekæmpelse kan indgå som en del af løsningen på den alt for hyppige brug af azoler i landbruget. Vi tester to mikroorganismer, Clonostachys rosea og Pseudomonas chlororaphis, som vi ved har en effekt på flere sygdomme. Nu undersøger vi, hvordan de kan indgå som et supplement eller som afløser for azoler” fortæller lektor i mikrobiologi, Birgit Jensen.

I modsætning til, hvad der er tilfældet med svampedræbende midler med azoler er risikoen for, at skimmelsvamp og andre svampe udvikler resistens mod biologiske bekæmpelsesmidler meget lav.

”Det skyldes, at  virkemekanismer biologiske bekæmpelsesmidler er meget mere komplekse end azolernes, så det bliver meget svært for svampene at udvikle resistens mod dem” siger lektor i plantesygdomme, Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, der også er en del forskningsprojektet.

Forskerne vurderer at brug biologisk bekæmpelse kan reducere den samlede mængde azoler i landbruget, og dermed minimere risikoen for udviklingen af resistens mod svampeinfektioner.

Projektet er finansieret af Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning (2017-2020).