21. november 2017

Ung forsker: ”Min forskning bidrager til en biobaseret fremtid”

Stjerneskud

Forsker Tomas Laursen har modtaget det vigtige legat Sapere Aude Forskningsleder-bevilling, der er forskningens blåstempling af, at man er stjerneskud inden for sit felt. Han håber, at bevillingen i sidste ende kan føre til forskningsbidrag til nye grønne industrier på dansk grund.

Tomas Laursen har modtaget Sapere Aude Forskningsleder-bevilling. (Privat Foto)

Danmarks Frie Forskningsfonds excellenceinitiativ Sapere Aude har til formål at give talentfulde forskere de bedste karrierebetingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. En Sapere Aude: DFF Forskerlederbevilling giver forskerne en unik mulighed for at stå i spidsen for et team, der skal være med til at realisere deres banebrydende forskningsideer.

Tomas Laursen har modtaget 5,903,280 kr til projektet Directing plant metabolism towards formation of high value bioactive products.

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt handler om at optimere produktionen af højværdistoffer fra planter i grønne mikroorganismer. Jeg vil fokusere på dannelsesvejen af forskolin, hvilket er et diterpenoid, som produceres i rødderne på planten Coleus forskohlii og kan bruges til behandling af grøn stær og hjerte-kar-sygdomme. Hypotesen er, at enzymerne, der er involveret i dannelsen af forskolin, organiseres i veldefinerede komplekser. I projektet vil jeg isolere de komplekser og karakterisere dem med Nativ Massespektrometri og Kryo Elektronmikroskopi, for på den måde at finde komponenter, der er nødvendige for at stabilisere enzymkomplekserne. Denne viden vil jeg bruge til at producere forskolin i grønne mikroorganismer ved at dirigere metabolismen imod forskolin og mindske frigivelsen af uønskede mellemprodukter.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Planter producerer en utrolig pallette af bioaktive stoffer til at forsvare sig og kommunikere med omverdenen, da de ikke bevæge sig. Jeg har som Ph.D. studerende arbejdet tværfagligt inden for syntesebiologi med at karakterisere, hvordan planter producerer disse stoffer. Her blev jeg grebet af synergien, der opstår, når man arbejder sammen på tværs af discipliner. Der findes ikke én teknik, der kan give svaret på alle spørgsmålene. Derfor er jeg glad for, at jeg kan fortsætte den tværvidenskabelige forskning med mit projekt om at forstå, hvordan planter organiserer enzymerne til at producere specifikke stoffer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg mener, at vi som samfund skal bevæge os mod en biobaseret grøn fremtid, og der vil mit forskningsprojekt hjælpe os på vej. Et biobaseret samfund betyder, at vi skal arbejde med naturen på en vedvarende måde, så vi sikrer vores behov for mad, energi og medicin.

Her handler mit projekt handler om, at karakterisere nogle fundamentale mekanismer, som planter bruger til at dirigere deres metabolisme, den viden kan jeg bruge til at producere bioaktive stoffer med farmaceutisk potentiale i grønne mikroorganismer på en langt mere økonomisk og energivenlig måde.

Det vil potentielt åbne for helt nye industrier i Danmark og give en lavere produktionspris på værdifulde stoffer. Bioaktive stoffer bliver produceret på en modulær måde, hvor planterne kombinerer specifikke enzymer for at producere udvalgte stoffer. Derfor vil resultaterne fra mit projekt kunne anvendes til at producere andre stoffer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude Forskningsleder bevilling er en utrolig vigtig bevilling i forhold til mine ambitioner inden for akademisk forskning i fremtiden. Sapere Aude-programmet giver mig en helt unik mulighed for at etablere en uafhængig forskningskarriere, hvor jeg kan afprøve mine egne hypoteser og etablere min egen forskergruppe, og bevillingen vil også gøre det lettere at søge europæiske fondsmidler.

(Interviewet er lånt fra Det Frie Forskningsråds hjemmeside)