17. november 2017

Hvordan bliver landbruget og miljøet påvirket af klimaforandringerne?

Infrastruktur

Danske universiteter har modtaget 20 millioner til at opruste på de forsøgsfaciliteter, der kan understøtte forskning i økosystemer og de påvirkninger klimaforandringer har på bl.a. landbruget.

Københavns Universitet står i spidsen for AnaEE Danmark med en række forskellige forsøgsfaciliteter, som kan påvise forandringer i økosystemer som følge af klima-og miljøforandringer. Bl.a. på Hæjbakkegårdi Taastrup her på billedet. (Foto:Jesper Rasmussen)

Teknologien er afgørende for, at forskningen fremover kan undersøge klimapåvirkninger, derfor har Forskningsministeriet bevilget 20 millioner kroner til at opruste de forsøgsfaciliteter, der kan understøtte forskning i økosystemer og de påvirkninger klimaforandringer har på bl.a. landbruget.

Midlerne går til AnaEE Denmark, der er en forskningsplatform under det europæiske AnaEE, der samler data og viden om klimaforandringers effekt på landbrug og miljø.

Københavns Universitet står i spidsen for AnaEE Danmark med en række forskellige forsøgsfaciliteter, som kan påvise forandringer i økosystemer som følge af klima-og miljøforandringer.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab dækker den del af forskningen, der handler om analyse landbruget.

”Vi kan se, at de her penge vil gøre det muligt at forske i emission af drivhusgasser fra forskellige dyrkningssystemer, og hvordan planter og jord kan bidrage til at lagre kulstof i jorden. Infrastrukturen skal også bruges til forske i klimaændringer og hvad det betyder for planterne vækst, sundhed og udbytte,” siger institutleder, Svend Christensen.

På instituttet går pengene bl.a. til:

• Automatisk udstyr, der over længere tid kan måle emission af drivhusgasser i markforsøg med forskellige næringsstofgradienter

• Klimastationen bliver udbygget med sensorer, der måler UV-indstråling, fordampning og planters vandtilgængelighed

• Lysimeteranlægget bliver opgraderet, så der kan arbejdes med tørke- og kvælstofgradienter under forhøjet CO2

• I væksthusene installeres yderligere køl og LED-lys, som gør det muligt at dyrke korn frem til modenhed ved forhøjet CO2 året rundt

Konsortiets projektleder Klaus Steenberg Larsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,  står for koordinationen i AnaEE Denmark og vil bidrage med forsøgsfaciliteter i skov-, hede- og græsøkosystemer:

”AnaEE vil fokusere særligt på udviklingen af nye managementstrategier til at håndtere miljø- og klimaændringer bedst muligt så vigtige økosystemtjenester fastholdes og optimeres. Det gælder f.eks. sikring af fødevaresikkerhed, afbødning af klimaændringer via kulstoflagring, bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udvikling af det hurtigt voksende bioenergiområde,” siger Klaus Steenberg Larsen.

Pengene deles med de andre universiteter i AnaEE Danmark, herunder Aarhus Universitet, DTU og RUC.

Læs nyheden på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside og på Institut for Geovidenskab og Forvaltning.