6. januar 2017

Fosformåling skaber international interesse

Pris

Prisen The Brian Chambers international award for early career researchers in crop nutrition gik i december måned til ph.d-studerende Andreas Carstensen ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Den prestigefyldte pris blev modtaget på baggrund af banebrydende arbejde med fosformåling på landbrugsafgrøder. De biokemiske mekanismer bag målingerne er netop blevet afklaret, og fokus flyttes nu fra laboratoriets grundforskning til den praktiske anvendelse ude i marken.

Af Natasja Lykke Corfixen

Ph.d.-studerende Andreas Carstensens arbejde med bestemmelse af planters fosforstatus ved hjælp af klorofyl fluorescens vakte stor interesse da International Fertiliser Society (IFS) i december måned skulle uddele deres pris til én af flere unge talentfulde forskere.  Efter en succesfuld præsentation af forskningsarbejdet til IFS’ konference gik prisen til Andreas Carstensen, hvis fosformåling blev fremhævet som en særligt nytænkende metode med et stort praktisk perspektiv.

”Det er en helt ny måde at angribe fosforproblematikken på, ved at bestemme hvor meget fosfor planterne reelt har optaget, og den nye metode har et stort potentiale til at forbedre optimeringen af gødskningen fremover.  Derudover gør metoden det praktisk muligt at lave målingerne direkte i marken, og bringer således forskningen helt ud af laboratoriet,” fortæller Andreas Carstensen.

Forskningens centrale fokus er udviklingen af en ny og mere præcis metode til at måle fosformangel i planter, og under fremlæggelsen til konferencen vakte resultaterne stor interesse blandt publikum. Den internationale anerkendelse er i sig selv en sejr, og modtagelsen af prisen har kun givet yderligere vind i sejlene på projektet, der nærmer sig stadiet for den praktiske anvendelse i landbruget.

Fluorescensmålingerne overraskede
De store udfordringer ved at estimere planters behov for fosfor ved de traditionelle jordekstraktionsmetoder dannede baggrunden for Andreas Carstensens kandidatspeciale. Specialet tog udgangspunkt i bestemmelse af fosformangel ved at måle direkte på planten og havde fokus på pigmentændringer, som er et klassisk symptom på fosformangel. Fluorescensmålingerne var kun en lille del af projektet, så fundet af en ny metode til at bestemme fosforindholdet var lidt af en overraskelse.

”Ph.d.-projektet blev startet på baggrund af både mit speciale og to års efterfølgende arbejde som forskningsassistent, hvor jeg bl.a. kvalitetssikrede metoden. Efterfølgende har der i den første halvdel af min ph.d. været fokus på at klarlægge de biokemiske mekanismer, som ligger til grund for ændringerne i fluorescenssignalet samt at forbedre modellen, så den kan bruges på tværs af plantearter,” forklarer Andreas Carstensen.

Indtil nu har forskningen frembragt en model, som forklarer, hvordan fosformangel påvirker ATP-syntesen, hvilket resulterer i en lang række feedback-mekanismer, der ultimativt ændrer flowet i fotosyntesens elektronoverførsel. Det er disse ændringer, der specifikt bliver afspejlet i fluorescensmålingen.   

”Efter halvandet år skal vi nu for alvor ud i marken og konvertere vores grundforskning til anvendt forskning. Vi skal ud og detektere fosformangel i stor skala og blandt andet undersøge tidsrammen for, hvornår man kan redde en lurende udbyttenedgang, og hvornår det er for sent at gøre noget.  På den måde håber jeg at metoden bliver et vigtigt værktøj i den fremtidige planteproduktion” siger Andreas Carstensen.

Andreas Carstensen understreger at han har særlig stor interesse i projektets praktiske vinkel, og især på grund af sin egen baggrund i landbruget glæder han sig over, at forsøgsresultaterne er lovende for brugen i det praktiske arbejde efter projektets afslutning.