9. januar 2017

Forskere vender fotosyntesen på hovedet de næste tre år

omvendt fotosyntese

Forskere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Kemisk Institut og Copenhagen Plant Science Center, ved Københavns Universitet vil de næste tre år arbejde videre med ”omvendt fotosyntese”, takket være en bevilling på knap 15 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Foto: Kent Pørksen

Stor dansk- og international bevågenhed

En af de store udfordringer inden for bioteknologien i dag er at bruge energien i sollys til at udføre kemiske processer. En sådan teknologi kan være en ”game changer” i udviklingen af mere energieffektive processer.

Der var derfor stor dansk og international bevågenhed, da en forskergruppe ved Copenhagen Plant Science Center på Institut for Plante- og Miljøvidenskab i april 2016 offentliggjorde en artikel i Nature Communications. Forskerne havde opdaget en ny lys-drevet enzymmekanisme, som betyder, at sollys kan nedbryde biomasse ved hjælp af et oxiderende enzym.

Forskergruppen, under ledelse af Claus Felby fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning havde opdaget, at lysets energi, som via fotosyntesen får planterne til at vokse, kan vendes om så energien fra lyset altså kan bruges til at nedbryde planteprodukter.

Opdagelsen af den omvendte fotosyntese blev kåret til årets forskningsresultat 2016 i Ingeniøren og Danmarks Radio.

Booste eksisterende processer

Det kan vise sig at være en meget vigtig opdagelse, fordi enzymet kan øge nedbrydningsprocessen med en faktor 100. Det betyder, at nogle af de reaktioner der i dag tager et døgn, kan gøres på blot 10 minutter ved hjælp af sollys. Man kan altså formentlig booste eksisterende processer til fremstilling af f.eks. biobrændsler og biokemikalier, så processerne forløber hurtigere og ved lavere temperaturer - altså en mere energieffektiv proces.

Forskerne håber, at processen kan udvikles til at omdanne f.eks. biogas til methanol, fordi methanol kan benyttes i de eksisterende processer i den petrokemiske industri og f.eks. blive til kemikalier og flybrændstoffer. Det vil åbne store muligheder.

Endnu fungerer processen kun i laboratoriet, og derfor vil forskerne de næste tre år bygge videre på de videnskabelige opdagelser. Målet er både at dykke dybere ned i de lysdrevne processer og at udvikle egentlige lys-drevne reaktorer som et trin mod industriel anvendelse af sollys som direkte energikilde til at drive en kemisk proces.