13. september 2017

De skal knække koden for junk-DNA

DNA-forskning

Forskere skal nu dykke dybere ned i planters ikke-kodende DNA-transskription, det såkaldte junk-DNA. Adjunkt Sebastian Marquardt har modtaget 11 millioner kroner fra det Europæiske Forskningsråd til projektet.

Forskerholdet fra Copenhagen Plant Science Center på PLEN skal undersøge det såkaldte junk-dna, som udgør meget store dele af planters genom. De skal finde ud af, hvad dette ikke-kodende DNA egentlig har af betydning (Foto:Pixabay)

DNA er et komplekst bibliotek af gener, der koder for alt fra planters evne til at optage sol til farven på et menneskes hårstrå. Men langt det meste af det DNA, der findes i komplekse organismer, som planter og mennesker, koder ikke for noget – det såkaldte junk-DNA.

Alligevel bliver junk-DNA’et transskriberet til lange RNA-strenge, hvilket er en grundlæggende proces i mange organismer. Men processen efterlader vigtige molekylære spor, som kan være med til at tænde og slukke for gener og afgøre, om de skal give sig til udtryk i organismen. På den måde fungerer transskriptionsprocessen som en form for genetisk tegnsætning.

Det er detaljerne i denne komplekse tegnsætning, der er hidtil ukendte, og som forskerne ved Copenhagen Plant Science Centre på Institut for Plante- og Miljøvidenskab nu skal undersøge med en starting grant bevilling på 11 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd, der gives til lovende unge forskere

”Vores projekt skal hjælpe os til at forstå, hvad der adskiller organismer, da mange af de forskelle, der observeres i organismers DNA, findes i de ikke-kodende sekvenser. Vi skaber en grundlæggende forståelse, som måske kan lede til nye opdagelser, der kan bruges inden for industrien,” fortæller adjunkt og bevillingsmodtager Sebastian Marquardt.

Fundamental nysgerrighed og forskningsperspektiver

På baggrund af sin tidligere forskning i gærceller skal Sebastian Marquardt og hans forskningshold bruge bevillingen til at kortlægge den genetiske opbygning og de molekylære funktioner, som kendetegner transkriptionsprocessen i planter.  

”Gennem vores forskning i gærceller har vi fundet ud af, at transskriptionen af det ikke-kodende DNA i sig selv kan have stor betydning for organismen. En indsigt i de mekanismer kan måske bruges inden for syntesebiologi til at regulere kredsløb i produktionen,” siger Sebastian Marquardt og forklarer:

”Nysgerrigheden for området er meget fundamental, men der er rigtig mange grene af forskningen, som kan komme til at være direkte anvendelige i samfundet.

Junk-DNA følger ikke de samme regler

Forskningen ved allerede, at transskriptionen af det ikke-kodende DNA er en del af den proces, som kaldes tandem Transskriptionsinterferens (tTI). I den ikke-kodende DNA findes der nemlig vigtige områder, som er med til at igangsætte udtrykket af gener i den kodende del af DNA’et.

”Vi vil undersøge hvor meget af en organismes udtryk, der egentlig kan stamme fra det ikke-kodende DNA. Men fordi den del af DNA’et ikke følger samme regler som de proteinkodende sekvenser, er det svært at forestille sig, hvilken funktion det så har. Lige nu mangler man forståelse for, hvordan mange af mekanismerne ser ud, og vores resultater skal bringe os tættere på at forstå og udnytte mekanismerne,” siger Sebastian Marquardt. 

LÆS FLERE NYHEDER FRA INSTITUT FOR PLANTE- OG MILJØVIDENSKAB