22. marts 2017

Forskere genskaber vilde afgrøder til fremtidens øl

REWILDING

Gennem årtusinder er byg og hvede forædlet i en sådan grad, at udbyttet er forbedret væsentligt, men afgrøderne har samtidig givet afkald på en række egenskaber, som er vigtige for at kunne klare sig i naturen. Nyt dansk forskningsprojekt vil genskabe de oprindelige afgrøders egenskaber for at gøre dem mere robuste.

Ved at genskabe nogle af de ældre egenskaber hos byg, vil forskerne finde frem til en række nye og meget næringsfulde sorter, der kan være til gavn for industrien. (Foto: Pexels)

Byg og hvede er højt forædlede kulturplanter og de to mest producerede afgrøder i Danmark. Det er årtusinder siden, at disse planter voksede vildt i naturen, og i dag kan de forfinede kornsorter ikke klare sig selv i konkurrencen med andre planter uden landmandens pleje og omsorg. Det skaber problemer i et bæredygtigt jordbrug, hvor der ikke gødes og sprøjtes på samme intensive måde som i et konventionelt jordbrug. 

En gruppe forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet vil i samarbejde med Carlsberg forsøge at bringe byg, den næstmest dyrkede afgrøde i Danmark, tilbage til sit oprindelige robuste ophav. 

Avanceret forædlingsteknik baner vejen

Ved at benytte en avanceret ny forædlingsteknik, som Carlsberg har udviklet, vil forskerne under naturlige forhold genintroducere afgrøden med nogle af de egenskaber, den har mistet gennem tiden. Det vil have betydning for afgrødens evne til at optage næringsstoffer og få næring bragt helt ud i kernerne.

"Forædling har hidtil mest været forbundet med at få planten til at fravælge naturlige egenskaber. Når planterne er blevet det større, er det fordi, de har mistet det, der naturligt begrænser deres længdevækst. Eller når frugter er blevet sødere, er det fordi, de har mistet naturlige bitterstoffer. I dette projekt vil vi give planterne nogle af deres mistede egenskaber tilbage," fortæller professor Michael Broberg Palmgren fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.   

En udvikling, der ikke kun vil have betydning for miljøet, men også industrien.  

For en virksomhed som Carlsberg, der er partner i projektet, og som i dag køber en stor del af den byg, der produceres, vil det betyde, at der kan spares millioner af kroner om året. Også for landbruget og kornindustrien estimerer projektet, at en øget produktivitet og naturlig robusthed hos afgrøden vil give et positivt resultat på et tocifret millionbeløb.  

Fremtiden findes i fortiden

Med investeringen fra Innovationsfonden er det muligt at udvikle og teste denne forædlingsteknologi, som parterne i projektet har adgang til. En teknologi, der forventes at kunne generere bygsorter med de mest optimale naturlige egenskaber. Processen kaldes også rewilding. Ved at bruge den unikke ekspertise, som parterne i projektet har, er det muligt for første gang at påvirke kornudbyttet ved at forbedre transport, opbevaring og mobilisering af næringsstoffer, der ledes til kornet.

"Under ugunstige forhold, hvor der kun er lidt fri næring til stede i jorden, har vilde planter avancerede systemer til at få næringsstofferne gjort tilgængelige og bragt dem op gennem roden til kernerne. Selv om vores kulturplanter gødes kraftigt, er de ikke nær så gode som vilde planter med hensyn til at få selv mikronæringsstoffer som zink ind i kernen. Det vil vi nu hjælpe dem med ved hjælp af rewilding," siger lektor Henrik Brich-Pedersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet.

Metoden til at opnå rewilding udvikles i samarbejde med projektets partner Carlsberg, der er ejer af den forædlingsplatform, LESSISMORE bygger på. 

Det er højst sandsynligt, at LESSISMOREs resultater kan overføres til andre afgrøder end byg og føre til spinoff-initiativer. Med LESSISMORE er målet at udvikle en ny metode til implementering af moderne forædling, der både er effektivt og bæredygtigt for landbruget, industrien og miljøet.