22. september 2016

Iværksættere introducerer ny bioteknologi

Bioteknologi

Iværksætterfirmaet TychoBio vil i samarbejde med Institut for Plante- og Miljøvidenskab bringe mange års grundforskning ud af laboratoriet ved at introducere en ny form for landbrug til den danske biotekindustri. Her vil de sikre produktionen af sjældne og værdifulde kemikalier gennem brugen af mosplanter, hvis biosyntese kan blive et alternativ til de nuværende forurenende processer.

Af Natasja Lykke Corfixen

De rodløse mosser findes naturligt på mørke og fugtige overflader. Dette gør dem specielt egnede til produktioner, som foregår i væskekulturer. Fotos: Josephine Schrøder (Copyright).

Vores hverdag forbedres i mange henseender af kemikalier med konserverende, medicinske og adskillige andre egenskaber, der bruges som tilsætningsstoffer i de fleste af dagligdagens produkter. Disse stoffer stammer ofte fra naturlige kilder, som planter af fx myntefamilien, og produceres ved at høste dem direkte fra væksterne eller ved organisk syntese. Det nystartede firma TychoBios mål er at introducere et mere bæredygtigt alternativ til disse tidligere produktionsmetoder i form af lysdreven biosyntese i mosplanter:

”Størstedelen af mere end 80.000 forskellige alment brugte kemikalier syntetiseres i dag fra olieafledte stoffer,” åbner medstifter Will Wright, ”TychoBios store vision er at opstille et alternativ til denne kemiske produktion.”

Udover et bæredygtigt alternativ vil firmaet også åbne op for syntesen af kemiske stoffer, som tidligere har været næsten umulige at producere grundet utilstrækkeligt udbytte fra både høst og organisk syntese. Terpenoider er de plantemetabolitter, som særligt fanger firmaets interesse, da disse aromatiske stoffer har mange interessante egenskaber til anvendelse i smage og dufte:

”Vores hensigt er, at denne form for bioteknologi skal muliggøre produktionen af stoffer med høj værdi, som ellers ville være truede i deres produktion. Derfor specialiserer vi os i stoffer, som er meget svære at syntetisere,” fortæller Will Wright.

De innovative stiftere af firmaet søger konstant efter mere effektive og miljøvenlige løsninger til optimeringen af produktionen. Dette opnås i et stort omfang ved at introducere gener fra naturligt producerende planter ind i de CO2-neutrale mosser samt ved at optimere vækstforholdene for at opnå størst muligt udbytte.

Mosserne plantes på en solid forskningsbund
Københavns Universitet har i 10 år akkumuleret forskningsresultater, som nu danner grobund for TychoBio. Her er det bl.a. blevet fundet, at en særlig form for genetisk rekombination, som tidligere er blevet brugt til at introducere nye gener i gær, kan bruges direkte i mosplanten, Physcomitrella patens. Dette gør mosset fordelagtig i TychoBios henseende, da den er den enestes kendte plante, som denne metode kan bruges på:

”TychoBio er i stand til at overføre gener fra naturligt forekommende organismer og bruge dem som værktøjer i en produktionsorganisme, i dette tilfælde mos. Andre steder bruges produktionsorganismer som gær, men vi er et af de få firmaer, der bruger planter. Specielt mosser har en del fordele, da de er meget simple, ” forklarer medstifter og postdoc Brian Christopher King.

Biosyntese har været brugt længe i industriel produktion, men brugen af de rodløse mosplanter åbner op for nye muligheder inden for området. De er nemlig i stand til kunstigt at producere stoffer, der er giftige for små organismer som gær og bakterier:

”Mange af de stoffer, som vi vil syntetisere er svampedræbende og antibakterielle, hvilket kan skabe problemer for andre produktionsorganismer. Det er altså en fordel at producere planteafledte stoffer i mosser, da mosserne også er planter,” siger Will Wright, ” Mosset har også en god genetisk baggrund, hvilket gør det stabilt at arbejde med sammenlignet med fx cyanobakterier, også kendt som blågrønalger,” tilføjer han.

Videnskaben skal ud af laboratoriet
“Vi bringer videnskaben ud af laboratoriet og ind i kommerciel anvendelse, som kan bruges i en industriel størrelsesorden,” fortæller Will Wright, ”Vores rolle i denne proces er at optimere biosyntesen samt at etablere mosproduktionen, som en anerkendt industriel platform.”AgroTech i Taastrup skaber rammerne for opbygningen af selve mosproduktionen, og de reaktorer, som skal bruges til biosyntesen testes i øjeblikket med en vildtype af mosset P. patens. Dette giver mulighed for opskalering af produktionen, hvilket er et skridt på vejen til at omdanne grundforskningen til anvendt forskning.

Bioreaktorer til væskekulturer af mosser i AgroTech, Taastrup. Foto: TychoBio.

Firmaets formål er at kunne tilbyde den vejledning og ekspertise inden for området, der skal til for at få en produktion i gang. Dette inkluderer både viden om de kemiske produktionsveje i planten samt, hvordan en større produktion kan opskaleres.

Mosserne er allerede brugt i Tyskland, hvor der særligt er fokus på produktionen af større kemiske molekyler, såsom proteiner. Disse bruges i lægemidler, som allerede nu har nået det stadie, hvor de bliver afprøvet på mennesker. Dette afviger fra det, som TychoBio fokuserer på, nemlig mindre molekyler:

”Vi må være det andet firma i verden, som bruger mosser, men det første til at bruge dem til produktionen af små molekyler,” konkluderer Brian King.