9. december 2016

Sådan får vi aktuel forskning på skoleskemaet

Uddannelse

Både i nutiden og fremtiden står samfundet over for store udfordringer inden for produktionen af fødevarer, medicin og alternative enrgiformer. Bioteknologiske værktøjer kan gøre verden grønnere og samfundet mere bæredygtigt, hvilket i høj grad interesserer skoleelever. Derfor har Kristian Ejlsted, studentermedhjælper på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, sammensat et undervisningsforløb, som sætter fokus på alger og deres mange forunderlige bioteknologiske egenskaber.

Af Natasja Lykke Corfixen

Biotech Academy der holder til på  Danmarks Tekniske Universitet (DTU), drives af studerende fra flere danske universiteter herunder Købehavns Universitet. De bringer højaktuelle forskningsemner gratis ind i klasseværelset via en webbaseret platform. Undervisningsmaterialerne er frit tilgængelige, og de er udarbejdet af de studerende selv i samarbejde med relevante forskningsinstitutioner og firmaer.

Undervisningsforløbet Den Grønne Revolution er sammensat af Kristian Ejlsted og sætter fokus på, hvordan alger kan bruges som superorganisme til løsning af nogle af de problemer, vi som samfund står overfor. Kristian Ejlsted studerer bioteknologi, og han er derudover ansat som laboratorieassistent ved Sektion for Molekylær Plantebiologi på Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU). Han fortæller her om sit undervisningsprojekt.

Hvordan blev undervisningsforløbet sammensat?
”Jeg ville gerne designe et undervisningsforløb, som handlede om, hvad alger kan bruges til inden for bioteknologien. Dette ville Lundbeckfonden gerne ville være med til at understøtte. Derfor besøgte jeg ledende forskere fra Københavns Universitet, Roskilde Universitet (RUC), DTU og i industrien. Derigennem lærte jeg om brug af algerne. Projektet inkluderer således produktion af bioethanol, vandlopper som fiskeføde, brint til fremstillingen af elektricitet, spildevandsrensning samt produktionen af enzymer, som eksempelvis kan bruges til bekæmpelse af kræft.”

”Jeg været så heldig, at Poul Erik Jensen og Agnieszka Janina Zygadlo Nielsen fra Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) på Institut for Plante- og Miljøvidenskab har været med til at udvikle et forsøg om fotosyntese og støtte det økonomisk. Forsøget er blevet til en komplet pakke med forsøgsvedledning, alger og materialer, som jeg kan sende ud til folkeskoler helt gratis. Øvelsen giver folkeskoleelever mulighed for at undersøge fotosyntese og respiration og alt undervisningsmaterialet ligger frit tilgængeligt på nettet.”  

Hvilke reaktioner har du fået fra eleverne, som du har undervist?
”Eleverne synes, at det er rigtig sjovt, og de får lov til at lave små algekugler, som består af alger indkapslet i alginat. Kuglerne overføres til en væske med pH-indikator, som kan afsløre om algerne laver fotosyntese eller respiration, hvilket får indikatoren til at ændre farve. Det, eleverne synes er særligt spændende, er hele den visuelle del af forsøget , som giver dem mulighed for at observere fotosyntesen i aktion . Eleverne har lært rigtig meget af dette forsøg , og lærerne er også begejstrede for forsøget, som er rimelig let at lave også for de mindre klassetrin.”

Hvorfor er netop alger et spændende emne at inddrage skoleelever i?
”Fotosyntesen kan både bruges til at syntetisere interessante stoffer, producere grøn energi, og i mange henseender kan den være med til at redde verden. Alger er således lette at sætte i sammenhæng med grøn og bæredygtig produktion. Derfor er området meget relevant for eleverne. Selvom undervisningsmaterialet  er forsimplet indeholder materialet stadigvæk helt ny forskning, og det forholdsvist let at forstå, hvad alger kan i forhold til andre mikroorganismer.”

Har du selv fået noget ud af at udvikle projektet og undervise?
”Det har været fedt at få lov til at undervise og snakke med de unge og derved få lov til at inspirere dem. Jeg havde bl.a. en rigtig sjov og inspirerende oplevelse, da jeg efter et af mine oplæg hjalp en elev med at finde en praktikplads inden for planternes verden. Således giver undervisningsforløbet både mulighed at inspirere unge, som ikke før har haft interesse inden for biologi, men samtidigt også skærpe interessen for dem, der allerede brænder for emnet.”

”Jeg har også haft mulighed for at huske tilbage på, hvordan det var selv at gå i folkeskole, og således finde frem til hvordan jeg kunne formidle stoffet videre til unge mennesker. Lige præcis dette er lidt en forglemt kunst, som veluddannede forskere nemt kan miste. Det har derfor været fedt at få lov til at lege med formidling og omdanne et svært emne til noget, som alle kan forstå. Og så har det været meget givende at være projektudvikler! Jeg har udviklet et kæmpe netværk inden for feltet, og jeg er kun blevet mødt af forskere, der synes, at det er virkelig spændende at deltage i projektet,” slutter Kristian Ejlsted.