12. april 2016

Ny leder af Copenhagen Plant Science Centre

CPSC

Professor Poul Erik Jensen er blevet udnævnt til leder af Copenhagen Plant Science Centre under Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Han vil især fokusere på at facilitere samarbejde på tværs af centeret.

”Min vision for Copenhagen Plant Science Centre er at samle kompetencerne inden for planteforskning ved Københavns Universitet, for at vi sammen kan løse nogle af de store miljø- og fødevaremæssige udfordringer, samfundet står overfor. Centeret kan være med til at sætte Danmark på verdenskortet i forhold til udvikling af bæredygtig produktion af fødevarer og biomasse til energi, materialer og medicin,” siger Poul Erik Jensen om sin nye rolle som leder af Copenhagen Plant Science Centre og fortsætter:

”Som leder af centeret vil jeg arbejde på at styrke det tværfaglige samarbejde og udvikle de gode forskningsprojekter sammen med planteforskere fra de forskellige institutter ved Københavns Universitet. Og så glæder jeg mig naturligvis også til, at vi kan flytte ind i den nye Copenhagen Plant Science Centre bygning i løbet af sommeren.”

Stort netværk blandt planteforskere
Poul Erik Jensen har indtil nu været vicecenterleder, mens Dario Leister har ledet Copenhagen Plant Science Centre. Men pr 31. marts vendte Dario Leister tilbage til LMU i München i Tyskland på fuldtid, hvorfra han dog fortsat vil samarbejde med flere medlemmer af centeret.

“Dario Leister har spillet en vigtig rolle i processen med at lægge fundamentet for centeret ved blandt andet at være med til at ansætte fire young investigators,” siger institutleder Svend Christensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab og fortsætter:

”Jeg er glad for, at Poul Erik Jensen med hans allerede store involvering i centeret ville overtage lederskabet, og jeg er sikker på, at hans omfattende netværk blandt planteforskere både på Københavns Universitet og andre steder vil være med til at styrke det tværfaglige samarbejde inden for plantebiologi og -bioteknologi yderligere.”