5. august 2016

Bevilling gør livet fedt for planterne

Planter

Efter at have vist planters evne til at optage fedstoffer gennem rødderne vil lektor Rosa López-Marqués undersøge fedtstoffernes potentiale som erstatning for traditionel gødning. En bevilling på 2,5 millioner kroner fra VILLUM fonden skal på Københavns Universitet bruges til solid grundforskning i de molekylære mekanismer, der ligger til grund for disse nyfundne egenskaber.

Af Natasja Lykke Corfixen

En mikroskopforstørret rodspids viser plantens evne til at optage fedstoffer: På billedet til højre kan fluorescerende fedstoffer tydeligt ses i cellemembranerne. Fotos: Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Tidligere blev simple uorganiske molekyler opfattet som planternes eneste næringskilde i jorden, men banebrydende forskning ledet af Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet viste sidste år, at planterne har alternative mekanismer til optagelse af næring gennem rødderne:

”Det har været et dogme inden for feltet, at planter ikke kan optage komplekse molekyler, men vi har fundet ud af, at planterne godt kan optage fedtstoffer, også kaldet lipider, som er både store og komplekse,” fortæller lektor og forskningsleder Rosa López-Marqués.

De rodoptagne lipider kan enten nedbrydes i plantens metabolisme eller udnyttes i deres fedtstofform. Den nye forståelse af planternes egenskaber er en overraskelse, Rosa López-Marqués er dog ikke forbløffet, da planterne gennem tiden har udviklet sig til at kunne udnytte det omgivende miljø bedst muligt. Rosa López-Marqués forklarer:

”Når levende plantemateriale dør under vækst, er der mange lipider, som uden optagelsesmekanismen ville gå til spilde i jorden. Så det giver mening at planten har systemer til at optage dem.”

Rosa López-Marqués er en af hovedforskerne bag det tidligere studie og fortsætter nu med den uddybende forskning. Foto: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Et alternativ til gavn for både økonomi og miljø
Det nye forskningsprojekt kan i sidste ende føre til et alternativ til den gødning, der findes på markedet nu, da fedstofferne indeholder fosfat, som er en vigtig byggesten for planter. Lipider brugt som gødning vil ikke udvaskes lige så hurtigt som mineralbaseret fosfatgødning, hvilket vil lette forureningspresset på de søer og åer, som omgiver markerne. Dertil vil fedstofferne udvindes af restaffald fra andre industrier:

”Inden for den bioteknoloske industri bliver mange produkter produceret ved hjælp af mikroorganismer, der i sidste ende går til spilde som affald. Ved brugen af disse cellerester kan vi potentielt skabe en fosfatgødning, der ikke forurener så meget, og som er billigere end den nuværende,” forklarer Rosa López-Marqués.

Traditionel fosfatholdig gødning er i dag den primære forureningskilde i ferskvandsområder, og produktionen af denne form for gødning kræver import af store mængder mineralfosfat, som er en dyr og begrænset ressource. Fremstillingen af alternativer til den mineralbaserede gødning er derfor særligt tilskyndet og vil kunne gavne både miljømæssigt og økonomisk. 

Der er lagt i jorden til grundforskning
Indtil videre skal forskningen bestå af undersøgelser, som skal bestemme, hvordan planterne er i stand til at optage fedstofferne, samt hvordan denne optagelse reguleres. Første skridt er en screening for proteiner, der aktiverer eller opregulerer lipidtransporten ind i planten. Efter kortlægningen af planternes optagelsesmekanismer, er der lagt i jorden til yderligere forskning, som Rosa López-Marqués præsenterer:

”I fremtidige projekter kan vi finde ud af, hvordan vi kan sprede denne nye form for gødning på markerne, hvor meget planterne optager, og om det er muligt at producere nogle planter, som er mere effektive i optagelsen af fedtstoffer. Den bevilling, jeg har fået indtil videre, skal gå til grundforskning, som er altafgørende for at kunne designe bæredygtige løsninger til nogle af de største landbrugsproduktioners problemer,” lyder det fra en begejstret Rosa López-Marqués.

Der hersker ingen tvivl om at opdagelsen har stort potentiale, og kendskab til mekanismerne bag fedstofoptaget er derfor essentiel.