29. november 2016

NOR-FEED pris til ph.d.-studerende Suraj Dhakal

Parasitter

Ph.d.-studerende Suraj Dhakal ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har modtaget NOR-FEED prisen for sit arbejde med bekæmpelse af parasitter vha. planteafledte stoffer. Resultaterne viser sig at være gavnlige ud fra mange perspektiver, da de ikke kun vil kunne afhjælpe problemer i sammenhæng med profylaktisk behandling af husdyr, men også som et fornuftigt alternativ til brug af hvirveldyr som forsøgsdyr.

Af Natasja Lykke Corfixen


Bændelormecyster isoleret fra kornbiller. Garvesyrebehandling forhindrer parasitten i at udvikle sig til sit næste livsstadie, hvilket gør denne plantebaserede behandling til et potentielt alternativ til tidligere profylaktiske metoder. Foto: Suraj Dhakal

Som alternativ til tidligere syntetiske medicinprodukter har den unge forsker, Suraj Dhakal, undersøgt planteafledte kondenserede tanniners effekter på rottebændelorm. Tanninerne, der også kendes som garvesyrer, bruges i plantens forsvar imod planteædere, men dette forsvar kan tilsyneladende også bruges til behandlingen af parasitter i dyr. Ved brug af en insektmodel har Suraj Dhakal undersøgt garvesyrernes effekt på bændelormen.

”Den systematiske tilgang og det store datamateriale gjorde, at Suraj kunne fremvise et statistisk meget solidt resultat. Studiet blev sidste år publiceret i tidsskriftet Veterinary Parasitology og er allerede flittigt citeret, hvilket naturligvis er en blåstempling af arbejdets videnskabelige kvalitet. Suraj er hårdtarbejdende, og han er meget vellidt i gruppen. Denne pris er yderst velfortjent, og vi er naturligvis meget stolte af ham,” fortæller den tilfredse vejleder, lektor Brian Lund Fredensborg.

Projektet bygger bro imellem forskningen i planteekstrakter og den veterinærmedicinske industri. Netop derfor har Suraj Dhakal modtaget NOR-FEED prisen på 5000 euro, der tildeles talenter inden for dette område. Prisen blev vundet i høj konkurrence mellem studerende fra hele verden.

”Bændelormsinfektioner hos dyr og mennesker er i lang tid blevet behandlet med et enkelt medicinsk produkt, praziquantel, og der har været efterspørgsel på gode alternativer,” siger Brian Lund Fredensborg.

Et bæredygtigt alternativ

Husdyr plages som mange andre organismer af parasitter, hvilket kan medføre store omkostninger i produktionen af dyrene samt risiko for udvikling af resistens mod kunstigt fremstillede medicinske præparater. Fuldvoksne bændelorme trives i store pattedyr, og garvesyren har nu vist sig at være i stand til at påvirke et mellemstadie af ormen, som lever i biller.

”De naturlige planteprodukter har vist sig, at have lovende effekter på et specifikt livsstadie af bændelormen, Hymenolepsis diminuta. Dette medfører at planteprodukterne kan være brugbare alternativer til kemisk bekæmpelse af parasitter,” fortæller ph.d.-studerende Suraj Dhakal, som har modtaget NOR-FEED prisen.

Resultaterne kan være gavnlige inden for flere områder. Denne form for behandling vil nemlig potentielt både have en parasithæmmende effekt, men kan også lettere tilsættes i dyrenes foder, da stofferne stammer fra planter.  Derfor vil behandlingsmetoden med den naturlige garvesyre kunne foregå økologisk. Det betyder effektivisering af den økologiske husdyrproduktion, hvor der som bekendt er restriktioner på medicinske produkter.  Metoden bag projektets resultater kan også have en revolutionerende betydning for arbejdet med forsøgsdyr.

”Arbejdet med insektmodeller har mange etiske og økonomiske fordele sammenlignet med, hvis alt arbejdet skulle foregå på hvirveldyr. Surajs studie har vist, at studier af parasitter i insektmodeller er et godt og etisk forsvarligt alternativ til brugen af hvirveldyr i parasitforskning. Forskningen imødekommer dermed et voksende ønske i samfundet om at reducere antallet af forsøgsdyr i medicinsk forskning,” forklarer Brian Lund Fredensborg.

Studiet har foregået i forskningsgruppen Host and Parasites på Sektion for Organismebiologi (SOBI), og indgik som en del af Suraj Dhakals speciale i samarbejde med lektor Nicolai Vitt Meyling (SOBI), adjunkt Andrew Williams fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi samt samarbejdspartnere ved University of Reading, UK

”Da jeg modtog beskeden om, at jeg var udvalgt til at modtage prisen, havde jeg svært ved at tro det. Jeg er så glad for at vores arbejde er blevet anerkendt,” fortæller Suraj Dhakal. ”Jeg har endnu ikke valgt hvad pengene skal anvendes til, men jeg vil helt sikker udnytte dem til noget brugbart.”