21. november 2016

Bekzod Khakimov får den første Nils Foss Talent Pris

forskningspris

Bekzod Khakimov fra Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet er den første modtager af Nils Foss Talent Pris. Han har en ph.d. i metabolomics fra 2013 og er som postdoc i gang med opbygningen af instituttets Foodomics-laboratorium.

Postdoc Bekzod Khakimov på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD)

Bekzod Khakimov er en af de mest lovende, unge forskere, Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), har uddannet i det seneste årti. Han har udgivet 13 publikationer, hovedsageligt i højt rangerende videnskabelige tidsskrifter, og der er flere på vej.

Han er stolt og glad over at modtage prisen.

"At modtage den første Nils Foss Talent Pris er en fantastisk overraskelse, og det er det største, jeg endnu har opnået i min karriere. Det signalerer, at vores arbejde rækker videre end Foodomics-lab’et på FOOD og er vigtigt for både videnskaben og fødevareindustrien. Jeg vil fortsat arbejde hen mod at etablere mig på dette område, og jeg håber at kunne skabe min egen forskningsgruppe i fremtiden," siger Bekzod Khakimov, som også løbende samarbejder med Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) ved Københavns Universitet.

For at forstå kompleksiteten bag fødevaresystemer, fødevareproduktion og miljø har vi brug for pålidelige analytiske systemer og effektiv dataanalyse. Det er kun et spørgsmål om tid, før de metoder, Bekzod Khakimov har udviklet og tilpasset, bliver normen og fører til betydeligt mere robuste og pålidelige data fra de analytiske platforme i metabolomics/foodomics.

”Foodomics opstod for ca. 10 år siden som et nyt felt inden for det biokemiske forskningsområde og dækker et bredt spektrum indenfor analyse af fødevarer, råvarer og ingredienser. Foodomics undersøger sammenhængen mellem mad og menneskers sundhed og velbefindende. Feltet omfatter også bæredygtig fødevareproduktion, afsløring af fødevaresvindel, -forfalskning og -autenticitet," forklarer Bekzod Khakimov.

Han har allerede stået for to grundlæggende forbedringer af ikke målrettet metabolomics ved brug af ”gaskromatografi kombineret med massespektrometri” (GC-MS) og er i øjeblikket i gang med at opbygge en GC-MS database over metabolitter i fødevarer og planter, Copenhagen Open metabolit database (COMDAS) med henblik på at lette analyseopgaver i fremtiden. Inspireret af den gennemgribende standardisering, som i øjeblikket udvikles til metabolomics ved hjælp af NMR-spektroskopi (Nuclear magnetic resonance), arbejder Bekzod Khakimov også på at etablere GC-MS med grundigt optimerede standardprotokoller, dvs. metoder der kan forbedre dataenes reproducerbarhed samt høj kapacitets-analyse.

Metabolomics handler om at måle niveauerne af forskellige stoffer (metabolitter) i biologiske prøver for at forstå deres stofskifte (syntese og nedbrydning i celler). Dermed kan man undersøge, hvordan interne og eksterne faktorer (fx virkningen af bestemte kostvaner hos mennesker) påvirker stofskiftet. Resultatet af en metabolomics-undersøgelse er et fysisk kemisk fingeraftryk af, hvad der er sket i kroppen/det biologiske materiale. Fingeraftrykket kan afsløre afvigelser fra en given normaltilstand ved hjælp af multivariat dataanalyse (kemometri). NMR er en af de analytiske metoder, der benyttes til metabolomics; to andre meget udbredte metoder er gaskromatografi koblet med massespektrometri (GC-MS) samt væskekromatografi koblet med massespektrometri (LC-MS). Illustration: Newlin og Engelsen.

Anvendelsen af Bekzod Khakimovs metoder har allerede ført til opdagelsen af en overraskende biomarkør, der kan skelne mellem mennesker, der spiser ny nordisk kost og mennesker, der spiser traditionel dansk mad, baseret på deres blod-metabolom. Han arbejder også sammen med det tyske institut for risikovurdering (Bundesinstitut für Risikobewertung), der påtænker at bruge hans metoder til bl.a. afsløring af forfalsket vin. 

Bekzod Khakimov har en kemisk baggrund og tog sin bachelor ved Usbekistans Nationale Universitet i Tashkent. Han er kandidat fra Queen Mary College University of London og tog sin Ph.d. på Institut for Fødevarevidenskab, sektionen Kemometri og analytisk teknologi, i 2013.