26. april 2016

Mød den moderne planteavlskonsulent

Uddannelse

Cand.agro Kristian Arnold Bang Davidsen, 29 år, fortæller om, hvorfor han valgte den akademiske vej til et job i landbruget. I 2007 startede han nemlig på bacheloruddannelsen i Naturressourcer på Københavns Universitet. Sidenhen fortsatte Kristian på en kandidat i agronomi, og i dag er han ansat som planteavlskonsulent hos DLS - Dansk Landbrug Sydhavsøerne.

Kristian er vokset op på en gård på Vestfyn og har fra barnsben været vant til at have jord under gummistøvlerne og begå sig i marken.  At Kristian skulle gå den akademiske vej for at nå dertil, hvor han er i dag, stod derfor ikke skrevet i kortene.

”Efter endt studentereksamen følte jeg, at jeg gerne ville noget mere bogligt end landbrugsskolen. Derfor valgte jeg at søge ind på Naturressourcer på Københavns Universitet. Uddannelsens bredte tiltalte mig meget. Jeg havde et behov for at få sat en mere analytisk og boglig del på den praktiske viden, jeg har fra min opvækst på en gård,” fortæller Kristian.


Netop den akademiske vinkel på et ellers meget praktisk fag er noget, Kristian bruger rigtig meget i dag i sit job som planteavlskonsulent.

”I plantevidenskaben står resultatet ikke mejslet ind i sten, men emner belyses fra mange vinkler. Jeg har derfor fået en grundvidenskabelig viden, der har gjort, at jeg tænker analytisk, er mere kritisk overfor ny viden, og jeg stiller spørgsmålstegn ved flere ting, inden jeg træffer en beslutning,” siger Kristian og fortsætter:

Foto: DLS

"Fx i hele debatten om mikronæringsstoffer stiller jeg mig ikke tilfreds med det ”skal/skal ikke billede”, der tegnes i debatten. Jeg ved en del om, hvad mikronæringsstoffer konkret betyder for afgrøden, og jeg kan derfor bedre gennemskue, hvad der er sandt og ikke sandt. I sådanne situationer bruger jeg min akademiske viden til at tage et standpunkt,” uddyber han.

Et netværk for livet

Naturressourceuddannelsen består af en række specialiseringer, som de studerende vælger sig ind på. Der kan vælges mellem plantevidenskab, miljøvidenskab, miljøøkonomi eller naturforvaltning.

”Jeg valgte specialiseringen plantevidenskab. Nok fordi jeg altid har tænkt, at jeg skulle være agronom. Det gode ved studiet er, at det er folk med forskellige baggrunde, der mødes og udfordrer hinandens holdninger og tankegange. Der er ikke kun bonderøve som mig, men også folk, der er vokset op i byen og fx går helt vildt meget op i økologi. Jeg kommer fra et konventionelt landbrug, så for mig var økologi noget fis. Men så udfordres ens holdninger, og vi åbner hinandens horisonter,” fremhæver Kristian som noget af det spændende ved studiets diversitet.

Hvert år starter omkring 80 studerende på bacheloren i Naturressourcer. Fordi årgangen ikke er større end det, er sammenholdet og netværket en ting, Kristian fremhæver ved studiet.

”Alle på en årgang kender stort set hinanden, og derfor får man både venner for livet, men også et stort værdifuldt netværk man altid kan trække på. Jeg har stadig kontakt med gamle undervisere og studiekammerater, som jeg ofte bruger i mit arbejde. Kontakten til forskningsmiljøet gør det nemt for mig at være opdateret på den seneste nye viden indenfor feltet. Det er en nem vej til fagspecifik viden. Og mine gamle undervisere vil meget gerne dele ud af deres viden.”

Udover netværket blandt studerende og undervisere giver studiet også et bredt netværk ud i erhvervslivet, som Kristian har benyttet både undervejs i studiet og til efterfølgende at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

”Mit første job fik jeg i januar 2013, efter jeg var blevet færdig med min kandidat. Jeg begyndte som konsulent hos LandboNord. Mit forhold til LandboNord startede et par år tidligere, hvor de arrangerede et virksomhedsbesøg specifikt for naturressourcestuderende. Her fik jeg god kontakt med dem, og senere skrev jeg mit bachelorprojekt i samarbejde med virksomheden. Og ja, så tilbød de mig et job, da jeg var færdig på kandidaten i agronomi,” fortæller Kristian.

Brændte krudt af på forsøgsgården

For en landmandssøn som Kristian kan det være nødvendigt at få brændt energi af, når man dagligt bruger mange timer på at læse.

”Der er en del praktiske fag på studiet og mange muligheder for studieture rundt til de forskellige landboforeninger. Så man kan sagtens kombinere det boglige med det praktiske. For mig var det helt klart også en redning, at jeg fik et job på universitetets forsøgsgård. Her kom jeg ud i marken, brændte krudt af og fik frisk luft. Det var markarbejde, som jeg kender det fra barns ben af.”

I dag arbejder Kristian som planteavlskonsulent på Lolland Falster for DLS. Hverdagen som planteavlskonsulent afhænger af datoen i kalenderen, fortæller Kristian.

”I vinterhalvåret er der mange kontordage, hvor vi laver markplaner, gødningsregnskaber og EU-ansøgninger. Generelt bruger vi tiden på at planlægge den kommende sæson sammen med kunden. Derefter følger en tid, hvor vi er meget ude i marken, hvor vi inspicerer markerne, ser på problemstillinger og kommer med løsningsforslag, når planerne skal justeres. Generelt er dagene aldrig ens.”

Hvad fremtiden byder på for Kristian, ved han ikke endnu, men måske han vælger at blive mere fagspecifik eller gå efter at blive chefkonsulent.

”Lige nu skal jeg bare lære en masse og få mere viden. Men fremtiden er stadig åben. Det gode ved min uddannelse er, at jeg kan tage mange typer af jobs og hurtigt omstille mig til at lave noget andet. Og så skal jeg nok en dag have mit eget landbrug,” slutter Kristian.