17. juni 2016

Vores søvnhormon kan gøre planter kuldetolerante

Klima

Regulering af melatonin-produktionen kan være en lovende tilgang til at øge afgrødernes stresstolerance overfor klimaændringer. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i Journal of Pineal Research.

Interaktive effekter af melatonin og abscisinsyre ses her på byg-blade udsat for kulde.

Det velkendte hormon melatonin fremprovokerer ikke bare søvn hos mennesker og dyr, men er også involveret i udviklingen og stressreaktionerne hos planter. Og afgrødefysiologer fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet har nu dokumenteret melatoninens rolle i tørkepriming og stresshukommelse i kornsorten byg, sammen med Texas Universitets Health Science Center i San Antonio, USA.

Resultaterne fra deres forsøg tyder på, at tilførsel af melatonin forbedrer bygs kuldetolerance ved blandt andet at påvirke niveauet af det andet plantehormon abscisinsyre, der spiller en vigtig rolle i plantes reaktioner på miljømæssig stress ved for eksempel at bremse plantevæksten for at beskytte mod kulden om vinteren.

Postdoc og førstefortatter Dr. Xiangnan Li samt lektor og sidsteforfatter Fulai Liu, der begge er fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, ser store perspektiver i deres resultater:

”Regulering af melatoninproduktion i planter via tørkepriming kunne være en lovende tilgang til at øge abiotisk stresstolerance hos afgrøder i forhold til fremtidige klimascenarier.”

Global præsentation af interaktionen mellem melatoning og abscisinsyre i tørkeprimet induceret kuldetolerance i byg. Ψl, bladvandpotentiale; ETR, elektrontransportsats; ROS, reaktive oxygenarter; RWC, relative vandindhold; An, fotosyntetisk sats.

Den videnskabelige artikel ‘Melatonin enhances cold tolerance in drought primed wild type and abscisic acid-deficient mutant barley’ er publiceret af Journal of Pineal Research.

Forskningen blev delvist finansieret af Villum Fondens Block Stipendiat (341/300-123012) and ‘111 Projektet’ (B16026).