1. marts 2016

At kortlægge det ukendte: Hvad er ikke-kodende RNA´s funktion i planter?

Marie Curie

Ikke-kodende RNA kunne spille en vigtig rolle i planters evne til at klare temperaturudfordringer og være en nøgle til at udvikle f.eks. mere kulderesistente afgrøder. Postdoc Peter Kindgren fra Copenhagen Plant Science Centre på Københavns Universitet har modtaget EU’s prestigefyldte Marie Curie bevilling til at udforske dette område.

Postdoc Peter Kindgren foran Copenhagen Plant Science Centres nye bygning. Foto: Copenhagen Plant Science Centre

DNA indeholder koden til liv. Men meget lidt af DNA´et i højere organismer er protein-kodende gener. For eksempel repræsenterer kun 3 % af menneskers DNA gener. Spørgsmålet er derfor: Hvad gør de andre 97 %? For det meste af den information, vi har om gener, stammer fra studier af det mindretal af DNA, der er kodende for proteiner.

Størstedelen af DNA’et, som omdannes til ikke-kodende RNA, er stadig ikke fuldt undersøgt. Postdoc Peter Kindgren fra Copenhagen Plant Science Centre under Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, har derfor modtaget en 2-årig Marie Curie bevilling fra EU til at forsøge at kaste lys over funktionen af dette ikke-kodende RNA.

Planter har et sofistikeret forsvarssystem
Sammen med sine kollegaer i Marquardt Laboratoriet på Copenhagen Plant Science Centre, vil Peter Kindgren forske i, om ikke-kodende RNA-sekvenser er vitale komponenter i det komplekse reguleringssystem, som planter bruger som beskyttelse.

Planter har ikke muligheden for at flygte som en reaktion på forskellige trusler, f.eks. ved ændringer i miljøet eller hvis insekter spiser af dem, så de har i stedet udviklet et sofistikeret reguleringssystem til at håndtere udfordringerne. Og ikke-kodende RNA kunne spille en vigtig rolle i dette.

I projektet har Peter Kindgren fokus på systemets reaktioner på temperaturforandringer.

“Jeg vil undersøge reaktionen på lave temperaturer hos planten Arabidopsis thaliana. Mit mål er at analysere, om en del af det ikke-kodende RNA spiller en rolle i plantens tilpasning til kulde,” forklarer han.  

Et langsigtet udfald af forskningen kunne være, at det bliver muligt at gøre afgrøder mere resistente over for temperaturforandringer.

Ny teknik til at studere transskription
Udviklingen af en ny teknik til bedre at kunne forstå, hvad der sker under transskriptionen af DNA til RNA i planter, vil være et andet fokusområde i forskningen.

“Den nye teknik vil give os mulighed for faktisk at se dynamikken i transskriptionen, mens det finder sted. Vi vil kunne opfange den ikke-kodende RNA meget detaljeret, og før den er nedbrudt. Det er en helt ny tilgang, som vil gøre det muligt for os at udforske de molekylære hændelser i de mange mystiske komponenter af DNA,” siger Peter Kindgren.